Angi søkeord

Syfilis

Syfilis

Syfilis er en kjønnssykdom som forårsakes av en bakterie. En del av de som smittes, får ingen problemer. Andre får sår, hevelser og feber. I verste fall kan syfilis gi alvorlige skader på hjerte og hjerne. Risikoen for å smitte andre er størst de ti første ukene. Hvis syfilis derimot ikke behandles, kan smitte overføres i opptil to år.

Annonse:

Hvordan smitter syfilis?

Syfilis forårsakes av en bakterie og smitter ved seksuell kontakt. En gravid kvinne som er infisert, kan også smitte sitt foster via morkaken. Sykdommen deles inn i tre stadier og kan pågå over mange år med større eller mindre problemer. I verste fall kan syfilis gi alvorlige skader på hjerte og hjerne. Risikoen for å smitte andre er størst de ti første ukene. Hvis syfilis derimot ikke behandles, kan smitte overføres i opptil to år.

Vanlige symptomer ved syfilis

Syfilis deles inn i tre stadier. De to første kalles med fellesbetegnelsen «tidlig syfilis», og omfatter infeksjonens to første år. Det tredje stadiet kalles «sen syfilis». Tidlig syfilis anses som smittsom, mens sen syfilis har lav smittsomhet.

  1. Cirka 3-4 uker etter smitte, oppstår sår på kjønnsorganene. Sårene går over av seg selv. Samtidig med disse sårene får man ofte influensalignende symptomer.
  2. Etter 7-10 uker kan man få feber, vondt i halsen og rødlige utslett på kroppen. Oppsøk lege umiddelbart.
  3. Hvis sykdommen ikke behandles, vil symptomene forsvinne. Ubehandlet syfilis kan derimot gi alvorlige symptomer etter flere år. Da kan nemlig hud, slimhinner, ben og tarmer være angrepne. I verste fall skades også hjertet og nervesystemet.

Diagnostisering av syfilis

For å kunne stille diagnose, tas ulike prøver avhengig av hvor lenge man har vært smittet.

  • Mistenker man at et sår kan være forbundet med syfilis, tas prøver direkte av såret.
  • Har det gått lengre tid, tas blodprøver. En blodprøve gir så og si alltid en sikker diagnose.

Behandling av syfilis

På de tidlige stadiene kan syfilis behandles med antibiotika. Dette gis i form av injeksjoner én gang i uken, i 2-3 uker. Infeksjonen gir seg alltid når anvisningene følges nøye. Under behandling må man avstå fra samleie og annen intim kroppskontakt, til antibiotikakuren er fullført og man er helt frisk.

Oppsøk lege

Ved mistanke om syfilis, må det gjøres en undersøkelse. Er man smittet, plikter man å oppgi navn på alle seksualpartnere fra det siste halve året.

Gode råd

Den beste måten å beskytte seg mot syfilis og andre kjønnssykdommer, er å bruke kondom.

Annonse:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse: