Angi søkeord

Testikkelvridning krever rask behandling, men er lett å lege gjennom operasjon.  Foto: Shutterstock

Testikkelvridning krever rask behandling, men er lett å lege gjennom operasjon. Foto: Shutterstock

Testikkelvridning (testikkeltorsjon)

Testikkelvridning innebærer at strengen som løper mellom bukhulen til testikkelen vris og strupes. Testiklene henger fast i sædstrengen, som sammen med nerver og sædlederne løper fra bukhulen til pungen.

Annonse:

Når én eller begge av disse vris, innebærer det at blodforsyningen til testiklene stoppes og de risikerer skade. Testikkelvridning kan oppleves som en plutselig og sterk smerte i pungen.

Testikkelvridning er uvanlig, og forekommer oftest hos gutter mellom 10 og 15 år. Det kan imidlertid også forekomme hos små barn og voksne.

Symptom på testikkelvridning

Ved testikkelvridning oppstår plutselige smerter i pungen, den blir rød og en testikkel kjennes øm og hoven ved berøring. I enkelte tilfeller kan smerten være uregelmessig eller kjennes som et lett ubehag. Andre symptomer kan være nedsatt allmenntilstand, magesmerter eller brekninger på grunn av smerte.

Testikkelvridning har samme eller veldig lignende symptomer som vridning av testikkelens vedheng eller brokk. Ved mistanke om testikkelvridning, bør en henvende seg direkte til nærmeste sykehus, da behandlingen innebærer kirurgi. For å hindre skade på testikkelen, kreves rask behandling. Jo lengre tid testikkelen er vridd, jo større er sannsynligheten for permanent skade.

Behandling av testikkelvridning

Legen kontrollerer testiklene, og ved tvilstilfeller foretas også en ultralydundersøkelse. Ved diagnosen testikkelvridning, bør operasjon skje så raskt som mulig. Helst et par timer etter at symptomene oppstod. Legen foretar et snitt i pungen under bedøvelse, og undersøker testiklene og sædstrengen. Dersom det dreier seg om en testikkelvridning, vender legen testikkelen tilbake og fester den slik at den ikke vrir seg på nytt. Legen syr også fast den andre testikkelen under samme operasjon, da det finnes en risiko for at også den er dårlig festet. I nødstilfeller der operasjon ikke er mulig, kan legen forsøke å vri testikkelen manuelt tilbake utenfra.

Dersom blodforsyningen har vært stengt for lenge, kan det bli nødvendig å operere bort testikkelen. Dette påvirker imidlertid ikke utviklingen under puberteten eller forplantningsevnen, da en testikkel er nok. Operasjonen ved en testikkelvridning er enkel, og pasienten kan som regel reise hjem samme dag eller dagen etter.

Dersom testikkelsmertene kommer av en vridning på vedhengene til testikkelen, noe som er vanligere enn testikkelvridning, foretas det normalt sett ingen operasjon. En slik type vridning er ikke farlig, og smerten går vanligvis over etter noen dager. Vedhenget har ingen funksjon, og man får ingen men av hendelsen.

Når skal man søke hjelp ved testikkelvridning?

En testikkelvridning kan vise seg gjennom:

  • Plutselig smerte i pungen som ikke går over etter et par minutter
  • Smerter i nedre del av magen
  • Pungen blir rød og hoven
  • En testikkel kjennes øm
  • Nedsatt allmenntilstand og brekninger koblet til smerte

Dersom det er testikkelens vedheng som har vridd seg, pleier det eneste symptomet å være at det gjør vondt i pungen. Husk at en testikkelvridning må behandles raskt, så man bør søke hjelp på legevakt eller akuttmottak dersom en har mistanke om vridning.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse: