Angi søkeord

Trang forhud kan medføre smerte og infeksjoner.

Trang forhud kan medføre smerte og infeksjoner.

Trang forhud (Fimose)

Trang forhud innebærer at forhuden ikke kan dras tilbake over penishodet. Tilstanden har ulike årsaker, og de fleste med trang forhud opplever ikke problemer forbundet med diagnosen. 

Annonse:

Allment om trang forhud

Nyfødte gutter har naturlig trang forhud. Den fortsetter å være for trang til å kunne dras tilbake over penishodet helt til rundt skolealder. Dette er normalt, da forhuden i den første tiden er vokser sammen med penishodet. Det er viktig at man ikke forsøker å dra tilbake forhuden hos barn før den løsner av seg selv, ettersom dette kan føre til sprekker som siden blir til arr. I enkelte tilfeller kan dette vedvare helt til gutten kommer i puberteten. Som oftest løsner forhuden fra penishodet i forbindelse med ereksjon, eller ved at gutten selv forsøker å dra forhuden tilbake. Dette kan være smertefullt, men er ikke farlig. 

Årsaker til trang forhud

For trang forhud kan ha ulike årsaker. I ung alder henger penishodet og forhuden naturlig sammen. Andre årsaker kan være at den enda ikke har ikke løsnet eller eventuelt at forhudens passasje er for liten (medfødt). Tidligere infeksjoner kan også ha etterlatt seg sprekker, arrvev og en hard forhudsåpning. 

Symptom

Et symptom på trang forhud hos gutter kan sees ved urinering. Urinen legger seg innenfor selve forhuden, for så å sive ut gjennom den trange åpningen. Dette gir i seg selv ingen grunn til bekymring, og en behøver i prinsippet ingen behandling. Dersom en derimot har trukket forhuden tilbake slik at den sitter fast bak penishodet, bør en snarest oppsøke hjelp. Forhuden vil da stoppe blodtilførselen, noe som igjen fører til at penishodet hovner opp og gjør det vanskelig å dra forhuden tilbake på egen hånd. I enkelte tilfeller kreves operasjon for å rette dette, men som oftest kan en lege dra forhuden tilbake til rett plass. 

Når skal man søke hjelp?

Etter puberteten, og når man starter med et aktivt sexliv, kan trang forhud skape problemer. Penis har generelt blitt større, og dersom en ikke kan dra forhuden tilbake over penishodet kan det være smertefullt. En må da henvende seg til lege, og i enkelte tilfeller er en operasjon nødvendig for å korrigere forhuden slik at den kan dras tilbake. Det kan også oppstå infeksjoner under forhuden. En må oppsøke kvalifisert hjelp dersom forhuden endrer farge til rosa eller rød i selve åpningen, og det kommer puss ut. 

Gutter som har for trang forhud, er også noe disponert for urinveisinfeksjon ettersom det kan lagres bakterier innenfor forhuden. 

Operasjon ved for trang forhud

Ved en operasjon får pasienten enten lokalbedøvelse eller narkose, og legen snitter deretter vekk den øverste delen av forhuden. Hele operasjonen tar normalt cirka 30 minutter, og gir ingen varige men.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse: