Angi søkeord

Etter noen dager får man utslett som begynner i ansiktet, deretter sprer det seg til resten av kroppen.

Etter noen dager får man utslett som begynner i ansiktet, deretter sprer det seg til resten av kroppen.

Meslinger

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som takket være et velfungerende allment vaksineprogram, er sjeldent i Norge. Det er viktig å vurdere en ekstra vaksinering, spesielt om du reiser til utlandet. 

Annonse:

Meslinger smitter ved dråpesmitte. Man kan bli smittet om noen hoster, nyser eller viruset finnes i luften vi omgir oss med. Selv om antall tilfeller i Norge er få, er det et stort behov for vaksinering i andre land. Unicef beregner at hver dag smittes om lag 320 barn av meslinger. Meslinger er en vanlig og svært smittsom sykdom i land med lav vaksinasjonsdekning og spedbarnsdødeligheten kan være høy. 

Hva er meslinger?

Meslinger er forårsaket av et virus som tilhørere gruppen paramyxovirus. Den er en av de meste smittsomme sykdommene som finnes. Viruset følger med når vi puster ut og spres via dråpesmitte.

Mennesker kan smittes via luftveien eller øynenes slimhinner. 

Symptomer ved meslinger

Sykdomsforløpet ved meslinger er akutt, med raskt stigene feber, irritasjon i øynene og økende hoste. Etter noen dager får man et stort flekket, rødt og sammenhengende utslett. Dette begynner oftest i ansiktet og spres så videre til  andre kroppsdeler. 

Et annet symptom på meslinger er hvite, små flekker på slimhinnene i munnen.

Symptomer

  • Høy feber
  • Tørr hoste
  • Irriterte og lysømfintlige øyne

Etter noen dager vil man få utslett som først er lyserøde for så og bli mørkere og flyte sammen. Utslettene pleier å begynne i ansiktet, for så å spre seg til resten av kroppen. 

Komplikasjoner ved meslinger

Komplikasjoner er ganske vanlige. Småbarn rammes ofte av pusteproblemer, og de infiserte slimhinnene kan få sekundære infeksjoner fra bakterier. Barn kan da få for eksempel ørebetennelse, bihulebetennelse eller lungebetennelse, noe som ofte krever behandling med antibiotika.

Som regel er man svært syk med høy feber i noen uker, før helsetilstanden bedrer seg. Det er vanlig at man før en følgesykdom slik som ørebetennelse, bihulebetennelse og lungebetennelse. I sjeldne tilfeller kan meslinger føre til alvorlige inflammasjoner i hjernen. 

Diagnose ved meslinger

Sykdomsbildet ved meslinger er ganske typisk, men en klinisk diagnose kan være vanskelig å stille ettersom sykdommen er uvanlig i Norge. Det må tas  laboratorieprøver for å påvise meslinger. 

Behandling ved meslinger

Det finnes ingen spesifikke legemidler som behandler meslinger, men febernedsettende medisiner kan gjøre at man føler seg litt bedre. 

Det lindrer også noe om man oppholder seg i et svalt rom med svak belysning, da øynene ofte er irriterte og lysømfintlige .  

Viktig med vaksinasjon

Ved mistanke om meslinger bør man kontakte helsesenteret eller lege. Ettersom de fleste barn i dag vaksineres mot meslinger har sykdommen blitt uvanlig i Norge, men den vil komme raskt tilbake om man slutter med vaksinasjonene. 

I mange andre land er sykdommen vanligere, noe som er viktig å huske på om man skal reise utenlands med barn som ikke er vaksinert mot meslinger. 

Annonse:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: