Angi søkeord

Anemi (Blodmangel)

Anemi (Blodmangel)

Trøtt, blek og uopplagt - du kan ha blodmangel (anemi).

Annonse:

Les mer om hva det innebærer og hva du kan gjøre.

Hva er anemi?

Blodmangel, anemi og blodfattig er samme sak med ulike navn. Det betyr at man har for få røde blodlegemer som sirkulerer i kroppen. Oppgaven til de røde blodlegemene er å transportere oksygen til alle kroppens deler. Ved anemi er det for lite av de røde blodcellene slik at kroppen ikke får nok surstoff. Noe som gjør at man føler seg trøtt og uopplagt.

Hvorfor får man anemi?

Anemi oppstår som oftest fordi man mister for mye blod, f.eks. hos yngre kvinner med kraftig menstruasjon eller ved ulykker som gjør at man mister mye blod. Blodmangel kan også ha andre årsaker som magesår, tarmsykdommer, jernmangel, vitaminmangel, infeksjon eller annen sykdom.

Kvinner og eldre rammes oftere

Anemi er vanligere hos kvinner og eldre. Hos kvinner kan forklaringen ligge i kraftige blødninger ved menstruasjon, som gjør at kroppen mister jern som finnes i de røde blodcellene. Anemi kan også oppstå ved graviditet og amming, fordi kroppen bruker ekstra jern for at fosteret skal kunne vokse. Når man blir eldre får kroppen vanskeligheter med å danne nye blodlegemer, som kan forårsake anemi. Hos eldre mennesker er det også vanligere med ulike sykdomstilstander som kan forårsake blodmangel.

Sykdom kan føre til anemi

Endel sykdommer kan føre til anemi, f.eks. nyre- eller svulstsykdommer. I forbindelse med forskjellige typer kreft er det heller ikke uvanlig at anemi oppstår. Cellegiftbehandling og stråling kan gjøre at antallet røde blodlegemer minsker.

Slik kan det føles

Det første tegnet på anemi er at man kjenner seg trøtt og ser blek ut. Blodprosenten behøver ikke ha sunket så mye før man kjenner seg slapp. Ved mer omfattende blodmangel, med blodprosent under 10 g/100 ml, kan man kjenne svimmelhet, kortpustethet, hjertebank, hodepine og øresus. Det er viktig å søke hjelp hos lege ved mistanke om anemi.

Diagnose

Man kan diagnostisere anemi med en enkel blodprøve. Normalverdiene skal være over 12g/100ml kos kvinner og 13g/100ml hos menn. Hvis man er over 80 år er grensen 11,5-12 g/100ml for både menn og kvinner.

Behandling

Lett anemi ordner som regel kroppen opp av seg selv. Ved mer omfattende blodmangel hvor det påvirker dagliglivet, finnes det behandlinger. Hvilken behandling som er nødvendig bestemmes etter utredning om årsaken til anemien.

Kommer blodmangelen av jernmangel kan et kosttilskudd av jerntabletter brukes. På samme måte kan tilskudd av vitaminer og folat (folsyre) være redningen, hvis årsaken til anemien er mangelen på disse. Ved akutt blodmangel er blodtransfusjon (blodoverføring) aktuelt.

Hva kan man gjøre selv?

For å forebygge anemi er en variert kost å anbefale. Et daglig inntak av jern, folat og vitamin B12 er nødvendig. Mat med høyt innhold av disse er f. eks. kjøtt, blodpudding, lever, rå grønnsaker, fullkornbrød, melk og egg.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: