Angi søkeord

Vannkopper

Vannkopper

Annonse:

Vannkopper er en svært smittsom barnesykdom med blemmer, kløe og feber. Vannkopper kan også gi kjedelige bivirkninger i form av stygge arr. Fremdeles betrakter man vannkopper som en av de barnesykdommene man “skal ha”, men det er mulig å vaksinere barn fra de er 9 måneder, så de slipper å få vannkopper. 

Vaksinasjon mot vannkopper har eksistert i mange år, og mange land har innført dette i sine nasjonale vaksinasjonsprogram – dels for barnas skyld, men også av økonomiske grunner. Foreldre må være hjemme med sykt barn i over en uke, og dette gir store kostnader for samfunnet både i form av sykepenger og tapt produktivitet. 

Vannkopper er svært smittsomme 

Vannkopper er forårsaket av et virus som overføres fra person til person, primært gjennom luften rundt den syke. Smittsomheten er svært høy og starter allerede noen dager før utslettet slår ut. Man smitter opp til syv dager deretter. Inkubasjonstiden, det vil si tiden fra smitte til sykdommen bryter ut, er vanligvis 10 til 14 dager. I noen tilfeller kan man få sykdommen uten merkbare symptomer. 

Koppene slår vanligvis først ut på overkroppen 

Sykdommen starter vanligvis med mild til moderat feber og smerter i kroppen. Etter et par dager kommer utbruddet av et kløende blemmeutslett (kopper). Blemmene pleier vanligvis å slå først ut på overkroppen, så i ansiktet, hodebunnen og munnhulen. Kløen er nesten alltid plagsom. Hoste er noen ganger en del av sykdommen, fordi koppene også kan ramme luftrørenes slimhinner. Blemmene, som er klare og lett går i stykker, starter ofte som en liten rød prikk. Etter hvert blir blemmenes innhold grumsete, og etter en uke tørker de ut og danner skorper. 

 Vannkopper kan føre til komplikasjoner 

Det er ikke uvanlig at blemmene blir betent av hudbakterier. En sjeldnere komplikasjon er lungebetennelse. Hjernehinnebetennelse kan forekomme, men er sjelden. Ofte kan koppene etterlate arr. 

Vannkopper kan være en alvorlig sykdom for utsatte barn 

For barn med nedsatt immunforsvar, eller nyfødte barn som smittes av sin mor i forbindelse med fødselen, er vannkopper alvorlig. Personer med nedsatt immunforsvar kan vaksineres. 

 Vannkopper og barnehage 

Barn med vannkopper bør være hjemme fra barnehage og skole til blemmene har forsvunnet og tørket til skorper. Barnet behøver ikke å være hjemme til alle skorpene har falt av. Etter en uke pleier de fleste barn å være smittefri.

Vannkopper og reise 

Det kan være risikabelt å reise hvis barnet får vannkopper. Dersom barnet er smittet, kan du i verste fall måtte forlenge oppholdet eller avbryte turen da noen flyselskaper ikke tillater passasjerer med vannkopper. 

 Forbindelsen mellom vannkopper og helvetesild 

Det samme viruset som forårsaker vannkopper, varicella-zoster, forårsaker også helvetesild. Viruset hører til herpesgruppen. Disse virusene karakteriseres blant annet av at de etter infeksjonen forblir skjulte (latent) i kroppens nerveceller. Første gang man kommer i kontakt med varicella-zoster viruset får man vannkopper. Etter at man har hatt vannkopper, med eller uten symptomer, forblir viruset i kroppen. Med økende alder og svekket immunforsvar kan viruset aktiveres og begynne å spre seg. Det slår da ut i helvetesild. 

Helvetesild kan forårsake vannkopper, men ikke motsatt 

Vær derfor oppmerksom på at et lite barn med vannkopper ikke kan smitte sin bestemor slik at hun får helvetesild. Men en bestemor med helvetesild kan infisere sitt barnebarn slik at det får vannkopper. 

Vaksine mot vannkopper 

Det finnes en effektiv og velprøvd vaksine mot vannkopper som heter Varilrix som kan tas fra 9-månedersalderen. Det er to doser som skal tas med 4 til 6 ukers mellomrom. Selv etter at man har vært eksponert for viruset kan man ta vaksinen i opp til 72 timer etter eksponering og dermed unngå å bli syk. Varilrix gir svært god beskyttelse mot vannkopper. Skulle man få sykdommen til tross for vaksinasjon, får man den oftest i mildere form. For best effekt bør man fullføre hele vaksinasjonsserien. 

Kan vaksinasjon føre til problemer? 

Både friske mennesker og mennesker med svakt immunforsvar kan få svake vannkopplignende symptomer med hudutslett og svak feber i forbindelse med vaksinering. Disse reaksjonene kan komme fra dager til uker etter vaksinasjon, og er helt ufarlige. Det er generelt ingen forskjell mellom dose 1 og dose 2 når det gjelder graden av symptomer. Mer informasjon om vannkopper og vaksine får du hos din vaksinatør.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: