Angi søkeord

Hos mennesker med autisme, berøres utviklingen av tale, atferd og sosialt samspill.

Hos mennesker med autisme, berøres utviklingen av tale, atferd og sosialt samspill.

Autisme (autistisk syndrom)

Autisme er en medfødt funksjonshemming, ofte karakterisert av kommunikasjonsproblemer, samt begrenset atferd og interesse. Personer som har denne funksjonshemmingen, har som regel vanskeligheter med å oppfatte sosial atferd og samspill.

Annonse:

Hvordan er symptomene på autisme?

Symptomene på autisme varierer fra person til person. Generelt lider personer med autisme av en dyp og fullstendig utviklingsforstyrrelse. Utvikling av tale, atferd og sosialt samspill, påvirkes i ulik grad hos ulike personer. Enkelte personer med autisme kan ikke snakke i det hele tatt, mens andre kan ha fullt utviklet taleevne. Andre symptomer inkluderer, men er ikke avgrensede til, konsentrasjonsproblemer, en hang til rutiner, negative reaksjoner på forandring, samt behov for å repetere informasjon. Overaktivitet kan forekomme, men kan også innebære at pasienten har diagnosen ADHD.

Matvanene kan også variere hos personer med autisme. Enkelte krever faste rutiner som innebærer samme type mat hver dag. En forandring i denne rutinen kan fremkalle sterkt sinne og frustrasjon.

Hva er årsaken til autisme?

Til tross for mye forskning, er årsakene til denne funksjonshemmingen foreløpig ikke fullt kartlagt. Våre gener påvirker hvordan hjernen utvikler, tar til seg og bearbeider informasjon fra omgivelsene. Autisme, som viser seg som atferdsbegrensninger, kan derfor antas å være forårsaket av biologiske og genetiske faktorer.

Diagnose

For at diagnosen autisme skal kunne stilles, kreves det at symptomer på begrensninger innen tre kjerneområder oppdages. Disse er: Gjensidig sosial interaksjon, kommunikasjon og atferd. Symptomene skal ha vist seg før 3-års alderen. Tilleggssymptomer kan være vanskeligheter med mat og søvn. Foreldre, samt barnehage- og skolepersonale, kan være til stor hjelp ved diagnostisering. Alle voksne, som er i kontakt med barn, oppfordres til å melde fra hvis de mistenker at et barn ikke utvikler seg som forventet. Altså hvis barnet på en eller annen måte er forsinket i utviklingen, eller viser mangel på visse, sosiale evner og ferdigheter som for eksempel sosial interaksjon.

Behandling

Autisme kan ikke helbredes, men med trening og tilrettelegging, kan personer med autisme få en enklere hverdag. Det er viktig at diagnosen stilles så raskt som mulig og at tilrettelagt trening settes inn umiddelbart. Jo tidligere pasienten blir gitt tilrettelagt trening, desto større er sjansen for å lære seg nye ferdigheter, og dermed også evnen til å tilpasse seg samfunnet så godt som mulig.

Å leve med autisme

Som sagt; symptomene på autisme varierer mye fra person til person. Enkelte personer med autisme, vil behøve pleie og tilrettelagt støtte hele livet, mens andre kan klare seg alene i hverdagen, eller kun ha behov for minimal hjelp. Det viktigste er at pasienten får en diagnose så tidlig som mulig, og at spesielt tilrettelagt trening og behandling kommer raskt i gang. Personer i pasientens omgivelser, foreldre, lærere, pleiepersonale, familie og venner, bør få tilstrekkelig informasjon om diagnosen og om pasientens behov. Dette for å sikre riktig støtte og hjelp.

I voksen alder, akkurat som hos barn, spiller struktur og orden i hverdagen en stor rolle for personer med autisme. Rutiner, samt tilpassede aktiviteter, kan være meget positivt for mennesker med denne diagnosen.

Annonse:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: