Angi søkeord

Det kan være trygt å vite at det i dag finnes god behandling for barn som har ulike astmaplager.

Det kan være trygt å vite at det i dag finnes god behandling for barn som har ulike astmaplager.

Forkjølelsesastma hos barn – hva er det?

Mange barn kan gå rundt med hoste og snufsete nese - noen oftere enn andre. Dette kan være symptomer på at forkjølelsen bunner i barneastma.

Annonse:

Å gå rundt med hoste og snørrete nese er vanlig hos barn uten at man trenger å bekymre seg for at det er noe alvorlig. I forbindelse med skolestart og retur til barnehage etter ferien, utsetter man seg selv og barna for et miljø der bakterier kan florere fritt og lett overføres fra person til person. Alt dette gjør det vanskelig å stille diagnose for barneastma, fordi symptomene kan være veldig like allmenne forkjølelsesplager. Et tegn kan være om barnet får gjentatte forkjølelser – da kan det være barneastma.

Forskjellige symptomer – iblant vanskelig å diagnostisere 

Astmasymptomene deles opp avhengig av barnets alder. Opp mot to-års alder ser man at barneastma ofte kommer i sammenheng med forkjølelse, og at alle symptomene forsvinner så fort barnet har blitt friskt. Hoster barnet nattestid, og blir lett andpusten, er det typiske tegn på astma. Irritasjon hos barnet kan også være tegn på at ikke alt er som det skal. Alle disse tegnene kan dog være veldig generelle, og det er hovedårsaken til at barneastma kan være vanskelig å diagnostisere.

Det er vanskelig å si med sikkerhet om pelsdyr og andre kjente allergifremkallende stoffer er årsaken til astma hos barn. Likevel kan man se at barn med tidlige astmasymptomer kan få plager i nærheten av dyr, men det er sjeldent at pollenallergi – klassisk høysnue – oppstår før fylte fire års alder.

Mer enn bare forkjølelse og snørr?

En god del barn rammes av forkjølelsesastma i løpet av sine første leveår. Hos enkelte barn forsvinner den, og for andre er det astmaproblemer som forblir.

Gjentatte forkjølelser kan være tegn på astma. Vanlige tegn på at barn har blitt rammet av astma i forbindelse med forkjølelse kan være pipende pust og slimete eller tørr hoste, samme symptomer som ved vanlig astma. Årsaken til hvorfor enkelte barn rammes av forkjølelsesastma er enda ikke helt kartlagt, og symptomene kan variere. Enkelte barn får lette symptomer, mens andre kan få alvorlige astmaanfall som krever sykehusinnleggelse.

RS-viruset er en av de vanligste forkjølelsesvirus som oftest rammer barn, vanligvis i løpet av den mørkere delen av året. RS-viruset spres via direktekontakt og i luften, noe som gjør at det spres lett. Det enkleste hjelpemiddelet for å minske risikoen for spredning er såpe og vann. At barn får RS-viruset er vanlig og de fleste blir friske på 1-2 uker.

Anstrengelse – en tilleggsfaktor

Barn med astma kan få en oppblussing av sykdommen i sammenheng med vanlig forkjølelse, men også hopp og lek kan fremkalle et astmaanfall. Nå betyr ikke det at ikke barn skal få leke, hoppe eller drive idrett – tvert om er det fordelaktig å være i bevegelse og ekstra gunstig hvis man har astma. 

Astma er i seg selv en fysisk anstrengende sykdom. Derfor er det naturlig, om kroppen er i god fysisk form, at den kan den stå imot og til en viss grad lindre plagene. Det forteller også at om man kan være i fysisk aktivitet – uten å få astmaanfall – er det kanskje et tegn på at det ikke er en alvorlig grad av sykdommen. Når man får astma, i sammenheng med anstrengelse, kommer det av at luftrørene blir irriterte pga. den økende frekvensen av pusting. Selv her er symptomene akkurat som ved forkjølelsesastma, hvesende eller pipende pust, samt at det er krevende å puste for barnet – det vil si vanskeligere og mer belastende enn om man bare blir andpusten.

Tips! Å varme opp før barnet utsetter seg for fysisk aktivitet er viktig og en glimrende måte å forberede kroppen på fysisk anstrengelse.

Det finnes gode behandlingsmetoder for barneastma

Barn vil gjerne være som andre barn. Fysisk begrensing, eller for mye negativ oppmerksomhet rundt det ha noe som ikke alle andre barn har, kan påvirke barnet. Da er det trygt å vite at det i dag finnes god behandling for barn med ulike astmaplager. Å ha kontinuerlig kontakt med lege, samt nøyaktig medisinering og oppfølging av behandlingen er betryggende for tilværelsen. 

En viktig del av behandlingen er mulighet til komplett behandling. I og med at astma er kronisk, men også kan blusse opp og bli periodevis forverret, kreves det at man både forebygger og vet hva man skal gjøre i akutte situasjoner.

All behandling er individuell siden det kommer an på hvilke symptomer og problemer barnet har.

Akkurat, som med alle medisinske behandlinger, er det viktig at man følger behandlings-planen. Det kan være vanskelig for barn å forstå viktigheten av å ta medisiner hver dag. Derfor er det viktig at du som forelder alltid tar ansvaret for at behandlingen følges. Barnet bør inkluderes når det blir gammelt nok til å forstå omfanget av sykdommen. Sammen kan dere gå igjennom de forskjellige medisinene, snakke om behandlingen og hvorfor den er nødvendige for barnet. 

Et annet aspekt av behandlingen er å ta hånd om ytre faktorer; vaske hendene nøye i forkjølelsesperioder, varme opp kroppen før fysiske aktiviteter, passe på å ikke røyke i barns nærvær og å unngå kontakt med pelsdyr hvis barnet er allergisk. Det finnes en rekke ulike faktorer som kan ramme den som har astma. Alt fra fukt til støvete miljøer kan påvirke og fremkalle astmaanfall. Sjekk hjemmesituasjonen slik at den kan bli så optimal som mulig for barn med astma.

Tips! La barnet selv fortelle om sin sykdom og behandling til venner, samt hvordan den arter seg (sammen med deg som voksen). Det gjør at du finner ut om barnet har forstått viktigheten, samtidig som barnet får en følelse av kontroll, samarbeid og eget ansvar.  

Hopp, lek og vær som andre barn!

Barneastma skal ikke begrense tilværelsen mer enn nødvendig. Inkluder lærere, barnet selv og familien i sykdommen. Vær oppmerksom på gjentakende forkjølelser, samt om symptomene oppstår i forbindelse med bestemte handlinger og visse stoffer. 

Annonse:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: