Angi søkeord

De fleste kvinner som rammes av kreft i eggstokkene er i aldersgruppen mellom 60 og 70 år.

De fleste kvinner som rammes av kreft i eggstokkene er i aldersgruppen mellom 60 og 70 år.

Eggstokkreft

I 2012 ble 452 kvinner rammet av kreft i eggstokkene i Norge. De fleste som rammes er over 50 år. Eggstokkreft kommer ofte snikende og har ingen symptomer. Manglende symptomer gjør at diagnosen ofte stilles svært sent. 

Annonse:

Det er oftest kvinner i alderen 60 – 70 år som rammes av eggstokkreft. Det er uklart hva sykdommen skyldes, men antall eggløsninger i løpet av livet kan ha innvirkning. I tillegg tyder mye på at sen menstruasjon, tidlig overgangsalder og/eller flere fødsler, kan minske risikoen for eggstokkreft. Risikoen øker noe hvis andre i familien har vært rammet av sykdommen.

Symptomer på eggstokkreft

Denne krefttypen har ingen spesielle symptomer eller faresignaler. De første tegnene kan være en oppsvulmet mage, samt diffuse magerelaterte problemer, som kvalme, magesmerter og sure oppstøt. Videre kan noen oppleve økt tissetrang og trykk mot bekkenet. Dette er symptomer på mange forskjellige tilstander og ikke spesielt for eggstokkreft. 

Det er flere ulike typer eggstokkreft: godartede svulster, ondartede svulster (eggstokkreft) og borderlinesvulster, som er en mellomting. Den siste er sjelden ondartet og har en god prognose. 

Derfor er det viktig å være oppmerksom om du kjenner deg oppblåst med ulike symptomer fra magen, som kvalme, smerter og sure oppstøt. Du kan også oppleve økt trang til vannlating og trykk mot endetarmen. I slike tilfeller bør du be om en gynekologisk undersøkelse. 

Undersøkelsen

Eggstokkreft diagnostiseres ved hjelp av en gynekologisk undersøkelse. Ved mistanke om kreft, gjøres det flere tilleggsundersøkelser. Dette inkluderer ultralydundersøkelse av livmor, eggledere og eggstokker. Noen ganger er det også nødvendig med røntgenundersøkelser av bukhule og bekken. Oppdages det tegn på kreft, vil man forsøke å operere bort så mye som mulig og ta vevsprøver. 

Det er viktig å operere bort kreften så fort som mulig, ettersom dette både hindrer spredning og indikerer prognosen. Sykdommen deles inn i fire stadier: 

  • Stadium I: Svulsten finnes kun i den ene eller i begge eggstokkene. 
  • Stadium II: Svulsten har spredd seg til bekkenet.
  • Stadium III: Svulsten har spredd seg til buken. 
  • Stadium IV: Svulsten har spredd seg til organer utenfor buken. 

Behandlingen av eggstokkreft

Behandlingstype og sykdomsfase avgjør behandlingsform. Den fremste behandlingsformen for eggstokkreft er operasjon. Den syke eggstokken fjernes, og det følges opp med strålebehandling. I mange tilfeller behandles kreften videre med cellegift og i noen tilfeller kan det også være aktuelt med hormonbehandling. Etter avsluttet behandling har man en oppfølgingsfase på minst 5 år. Det vanligste er at man undersøkes 3-4 ganger i året, de to første årene. Deretter går det lengre mellom hver oppfølging. 

Har kreften spredd seg til andre steder i kroppen, finnes det en rekke anti-stoffer som kan gis sammen med cellegiftbehandling. Medikamentene kalles angiogenesehemmere, og hindrer svulsten i å utvikle blodkar. Slike legemidler vil ikke kurere kreften, men kan hjelpe å forlenge den sykdomsfrie perioden og utsette et eventuelt tilbakefall. 

”Second opinion” ved alvorlig sykdom

Det er viktig å være oppmerksom på at du har rett til å få en annen leges vurdering, for å bestemme behandlingsforløpet. Fritt sykehusvalg gjør at du kan velge hvor du skal behandles. 

Denne loven gjelder for alle pasienter med alvorlige sykdommer. 

Etter behandlingen

Eggstokker og livmor er ikke livsviktige organer. Kvinner som har fått en eller begge fjernet, kan fortsatt ha et godt liv der sex og samliv ikke påvirkes. De fleste kvinner som rammes av denne krefttypen er kommet i overgangsalderen og er ikke lenger fruktbare.

Det er smart å diskutere med legene om det vil bli behov for hormonerstatning. Dette fordi livmoren og eggstokkene produserer flere viktige hormoner, som for eksempel østrogen.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Prostatakreft
23 februar, 2015 Kreft

Prostatakreft

Hvert år får cirka 10 000 menn i Sverige konstatert pro...

Annonse: