Angi søkeord

En hjernerystelse kommer av slag mot hodet og kan gi opphav til et illebefinnende.

En hjernerystelse kommer av slag mot hodet og kan gi opphav til et illebefinnende.

Hjernerystelse (commotio cerebri)

En hjernerystelse forårsakes av støt eller slag mot hodet. Den som skades kan kjenne seg dårlig og svimmel, og det hender at man mister bevisstheten en kort stund. Hodepine og midlertidig hukommelsestap forekommer også. 

Annonse:

Om et barn har slått seg hardt i hodet, eller du selv har en mistanke om at du har fått hjernerystelse, skal du omgående søke hjelp. En hjernerystelse er i seg selv ikke farlig, men det kan bli farlig om du også har fått en blødning i hjernen. Derfor er det viktig å oppsøke lege i forbindelse med hodeskader.

Hvorfor får man hjernerystelse?

Et kraftig smell mot hodet kan føre til at hjernen beveger seg. Nervecellene påvirkes da en kort stund og deler av hjernens funksjoner koples midlertidig bort. Dette kan skje både i større og mindre utstrekning og beror på hvor kraftig eller alvorlig hjernerystelsen er. Et menneskes hjerne er inne i skallen omgitt av cerebrospinalvæske og beskytter hjernen mot mindre skader. Et kraftigere smell mot hodet kan imidlertid føre til at hjernen ”stanger” mot skallebeinet og forårsaker hjernerystelse.

Symptomer på hjernerystelse

Mange opplever svimmelhet, føler seg dårlige, får balanseforstyrrelser, kaster opp,  får hodepine, opplever imidlertid hukommelsestap, forvirring og tretthet ved hjernerystelse. Også visuelle symptomer som overfølsomhet for lys og dobbeltsyn kan forekomme. Nervecellene skades ikke permanent av dette. 

Ekstra viktig er det å holde utkikk etter disse symptomene hos barn, fordi de selv ikke alltid innser hvor hardt de faktisk har slått seg. Et barn som har slått seg kraftig i hodet, skal alltid holdes under oppsikt. Dersom de har symptomer på hjernerystelse, eller om du er usikker, skal lege oppsøkes. 

Diagnose

En diagnose baserer seg på de symptomene pasienten har. Om du har slått deg i hodet og kan påvise ett eller flere karakteristiske symptomer, er risikoen stor for at du har fått hjernerystelse. Iblant tas det røntgen med CT for å se om det er alvorligere skader. Et hardt slag mot hodet kan forårsake blødninger og resultere i at hjernen hovner opp. Man kan i tillegg få skader på skallebeinet. Det kreves ofte et veldig hardt slag for at det skal oppstå blødninger, men også svakere slag kan ha ødeleggende virkning om det treffer ”rett”. Dersom det ikke vises noe på røntgenbildene, kan du med stor sikkerhet reise hjem i forvissning om at det bare dreier seg om hjernerystelse.

Behandling

Det finnes ingen direkte behandling for hjernerystelse. Hjernen trenger tid for å komme seg igjen. Du bør derfor unngå fysisk trening den første uken og holde deg unna alkohol. Det er også bra å begrense aktiviteter som krever mye konsentrasjon som dataspill, lesing, TV-titting og så videre.

Annet

Å oppleve ettervirkninger av en hjernerystelse er heller ikke uvanlig. Det kan dreie seg om hodepine, konsentrasjonsproblemer, hukommelsesvansker, søvnforstyrrelser og mangel på energi.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: