Angi søkeord

Afasi oppstår oftest etter et slag. Afasi påvirker den delen av hjernen som styrer språket.

Afasi oppstår oftest etter et slag. Afasi påvirker den delen av hjernen som styrer språket.

Afasi (aphasia)

Annonse:

Afasi er en tilstand hvor man har problemer med å uttrykke seg med tale og skrift. Tilstanden forårsakes av en forstyrrelse i hjernen og opptrer ofte etter et slag. Afasi kan også forårsakes av hjerneskader etter ulykker, hjernesvulster eller infeksjoner i hjernen. Det er mulig å bli helt frisk igjen, men det avhenger av skadens art og omfang.

Generelt om afasi

Ved afasi er det den delen av hjernen som styrer språket som er skadet. Språksenteret ligger i den venstre hjernehalvdelen, hos venstrehendte i den høyre. Afasi kan likevel opptre når andre deler av hjernen er skadet, dette fordi språkfunksjonen vår avhenger av et samspill i hele hjernen. Slag er ofte årsaken til afasi. Andre typer hjerneskader, forårsaket av ytre slag mot hodet, kan også gi afasi. Andre årsaker kan være hjernesvulst og infeksjoner, samt demens.

Har man blitt rammet av afasi, kan livet forandre seg drastisk. Det kan være meget frustrerende å ikke kunne kommunisere på vante måter med sine omgivelser. Ofte kan man heller ikke lese og studere på samme måte som før. Da man ikke selv er i stand til å kommunisere normalt, er det ikke uvanlig med misforståelser fra omgivelsene.

Det er viktig å huske at intellektet sjeldent skades, det er kun evnen til å kommunisere med tale og skrift som har blitt rammet.

Symptomer

Symptomene er ulike fra person til person, avhengig av hjerneskadens omfang. Det er likevel vanlig at personer med afasi har vanskelig for å snakke, bytter ut ord og bokstaver, ikke finner ord, repeterer ord og lyder, bruker feil setningsbygning og gjør grammatikalske feil. Det er også vanlig med tvangsaktige repeteringsmønstre i talen, samt forvrenging av intonasjon og rytme. Man kan også miste evnen til å få frem noe som helst som minner om et språk, og dermed kan enkelte bli helt stumme. Ofte forstår man heller ikke tale og skrift fra sine omgivelser.

Afasi må ikke forveksles med dysartri. Personer med dysartri, har vanskeligheter med artikulasjon. De har slurvete tale, men lese- skrive- og oppfattelsesevnen, er det ikke noe galt med. En annen tilstand det ikke må forveksles med, er apraxi. Ved apraxi kan man ikke styre tungen og andre deler av munnen, slik at det blir vanskelig å forme ord og tale. Personer med afasi, har derimot ofte både dysartri og apraxi.

Behandling av afasi

Behandling av afasi, avhenger av skadens omfang og lokalisering i hjernen. Pasientens evne til å motta og forstå behandling er også avgjørende. Rehabilitering av afasi, utføres derfor forskjellig fra pasient til pasient. Gjennom trening og rådgivning, kan en logoped hjelpe til med språkfunksjonen.

En del pasienter kan bli helt friske igjen, mens andre må leve videre med språkproblemene. Hjelp og støtte fra omgivelsene, samt ulike hjelpemidler (som datamaskiner) kan gjøre hverdagen lettere. Rehabiliteringsprosessen kan være lang og ikke gi resultater før etter lang tid. Det kan ta flere år, før en person med afasi har oppnådd full helbredelse.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: