Angi søkeord

Skjelvende hender kan ha flere årsaker, blant annet MS, Parkinsons sykdom og alkoholabstinens.

Skjelvende hender kan ha flere årsaker, blant annet MS, Parkinsons sykdom og alkoholabstinens.

Skjelvende hender (tremor)

Skjelvende hender kan være et tegn på tremor som ofte sees hos mennesker med Parkinsons sykdom, MS, forhøyet stoffskifte (tyreotoksikose) eller alkoholabstinens 

Annonse:

Tremor er skjelvinger forårsaket av ufrivillige muskelsammentrekninger, som oftest i hendene, men det kan også ramme andre kroppsdeler. 

Ulike typer skjelvinger i hendene 

Det finnes flere varianter av skjelvende hender. Ved Parkinsons sykdom er det ofte hvilende tremor. Dette inntreffer når musklene hviler slik som når man har hendene liggende i fanget. Intensjonstremor er når en person prøver å gjøre en bevegelse, som for eksempel å føre sammen pekefingrene. Denne varianten skyldes skader på lillehjernen, som ved MS (multiple sklerose). 

Postural tremor er koblet opp mot et kroppsholdningen. Denne kan observeres når en person holder opp hendene og sprer fingrene foran seg. Denne typen skjelvinger kan også kalles essensiell tremor, altså en sykdom uten kjent årsak. I tillegg kan tremor ofte sees i sammenheng med alkoholabstinens. Psykogen tremor kan forekomme ved en såkalt dissosiativ lidelse.

Essensiell tremor

Ved en essensiell tremor, som er en arvelig nevrologisk lidelse, påvirkes kroppen av rytmiske skjelvinger. Det vanligste er at hendene rammes, men selv hodet, ryggsøylen, stemmen og bena kan rammes. En person med essensiell tremor kan få problemer med å gjennomføre hverdagslige aktiviteter. Mange blir også sosialt handikappet på grunn av sykdommens symptomer. Man vet ikke nøyaktig hvordan essensiell tremor oppstår, men det skyldes sannsynligvis en tiltagende ubalanse i nervesystemet. Ubalansen øker med alderen og derfor er denne sykdommen vanligvis mest sett hos eldre personer. 

Både unge og gamle kan rammes. Symptomene er rytmiske skjelvinger som forverres med alderen. Diagnosen stilles ved observasjon av den typiske skjelvingen når man aktiverer en kroppsdel slik som å løfte et glass vann. Man kartlegger videre om dette har forekommet i slekten tidligere. Et annet kriterium er å se om skjelvingen i hendene minsker etter alkoholinntak. 

Behandling av skjelvende hender 

Det finnes ulike behandlinger for Parkinsons sykdom og MS, men først og fremst behandler man den underliggende sykdommen. Det finnes ingen kur for verken Parkinsons sykdom eller MS, men man prøver å lindre og dempe symptomene på forskjellige måter. Ved essensiell tremor, skjelvende hender, som ikke har en kjent, underliggende sykdom, kan man bruke betablokkerende legemidler slik som inderal, som senker blodtrykket. Den hjelper ofte ved stressrelaterte skjelvende hender. En annen, mer definitiv behandling er DBS, eller deep brain stimulation. Ved DBS fører man elektroder inn i hjernen på visse steder og demper signalene til hjernen. Man har også observert at alkohol kan ha en dempende effekt på skjelvende hender ved essensiell tremor og dette har gjort at mange selvmedisinerer seg med dette. Noe annet som har vist seg å fungerer er vitamin B-kompleks med dopamin. 

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: