Angi søkeord

Personer med cerebral pares har nedsatt bevegelses evne og kan ofte behøve hjelpemiddel som støtteskinner.

Personer med cerebral pares har nedsatt bevegelses evne og kan ofte behøve hjelpemiddel som støtteskinner.

Cerebral parese/CP-skade

Annonse:

Cerebral parese forkortes ofte til CP og innebærer at man har redusert bevegelsesevne. Det finnes en mild variant av CP som knapt merkes, og det finnes de som lider av alvorlig cerebral parese som har svært nedsatt bevegelsesevne og kan ha andre funksjonshemminger. En CP-skade er ikke arvelig, men skyldes oftest at hjernen har fått en skade en eller annen gang før fylte 2år. Dette kan skje før fødsel, i sammenheng med den, eller etter.

Problemene tilknyttet en CP-skade kan bedres med rett type behandling, trening og ved at man vokser og utvikles.

Hva er cerebral parese? 

Cerebral parese eller CP er når man har én eller flere muskler som ikke  fungerer normalt. Alvorlighetsgraden kan variere fra de tilfellene som er knapt synlige, til de som har svært nedsatt bevegelsesevne. Noen har ingen behov for hjelpemidler, mens andre har behov for rullestol og andre midler.

En CP-skade oppstår på grunn av en hjerneskade hos barn før fylte to år. Dette kan skje før fødsel, under fødsel eller senere. CP innebærer at hjernen har vansker med å styre musklene. Selve skaden forandrer seg ikke, men symptomene kan endre seg ettersom hjernen vokser og barnet utvikler seg. Mange tror at personer med cerebral parese også er utviklingshemmede, men i de fleste tilfellene stemmer dette ikke. Det er store individuelle forskjeller i hvilke grad cerebral parese påvirker hverdagen og hvordan problemene arter seg. Alvorligere varianter av CP betyr større funksjonsnedsettelser. Dette må ikke bety store hindre i hverdagen, ettersom det finnes flere hjelpemidler, samt behandlinger og trening som kan hjelpe.

Symptomer på cerebral parese

CP-skader deles inn i ulike grupper  ettersom den har ulik innvirkning på bevegelsesmulighetene.  Den vanligste typen cerebral parese er spastisk CP, der man har visse muskler som strammer hele tiden, noe som gjør at man ikke klarer å slappe av. Andre typer cerebral parese gir ufrivillige bevegelser i hele kroppen og det kan være vanskelig å holde balansen og samordne bevegelsene. 

Andre problemer tilknyttet cerebral parese er epilepsi, nedsatt syn og nedsatt hørsel. Dette skjer vanligvis fordi hjernen ikke fungerer optimalt. Det finnes personer med cerebral parese som i tillegg har en utviklingshemming, men de aller fleste har det ikke. 

Behandling av cerebral parese

Det går ikke å behandle den skaden en person med cerebral parese har, men rett behandling kan minske funksjonshemningene og gjøre det lettere for den rammede. Den finnes for eksempel fysioterapi, støtteskinner, flere typer hjelpemidler og medisiner.  Som barn er det ofte foreldrene og personalet på skolen som hjelper med behandlingen. Disse har da fått opplæring av behandlere på rehabiliteringsinstitusjoner.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: