Angi søkeord

Ved leukemi får man ofte uforklarlige store blåmerker på huden.

Ved leukemi får man ofte uforklarlige store blåmerker på huden.

Blodkreft (Leukemi)

Leukemi er samlingsnavn for ulike typer kreft i beinmargen der blodet dannes. Ulike former for leukemi deles inn i to grupper. Akutt leukemi er en alvorlig sykdom som må behandles raskt. Kronisk leukemi kan man ha lenge uten særlig besvær. Behandlingene av leukemi er blitt stadig forbedret. Stadig flere pasienter blir friske igjen og kan leve lenge med sykdommen.

Annonse:

Kreften oppstår i de cellene som skal omdannes til ulike blodlegemer, noe som er fellesnevneren for disse formene for blodkreft. Har man blodkreft fungerer ikke lenger bloddannelsen som den skal. En del av stamcellene som skal modnes til blodlegemer stopper opp i utviklingen og blir i stedet til kreftceller.

Hvorfor får man blodkreft?

Bloddannelsen forandres ved blodkreft. De hvite blodlegemene utvikler seg i stedet til leukemiceller, kreftceller. Disse cellene tar over plassen i beinmargen og fører til at det ikke lenger dannes nok friske blodlegemer. Årsaken til hvorfor man blir rammet av blodkreft er ukjent, men det finnes flere teorier. Man har mistanke om at ytre faktorer som stråling kan være årsaken. Også miljøgifter og andre kjemikalier kan bidra til leukemi. 

Symptomer

Blodkreft kan vise seg gjennom at du blir blek og trett, har lett for å få blåmerker og får infeksjoner lettere enn normalt. Dessverre er disse symptomene også vanlige for andre sykdommer. Er du redd for at du har blodkreft, bør du kontakte lege, særlig hvis du har følgende symptomer:

  • Om du er så trøtt at du ikke klarer hverdagen din, eller trettheten ikke forsvinner etter et par uker
  • Om du går ned i vekt uten at du har endret matvanene dine
  • Om du plutselig får store blåmerker uten foranledning

Man kan alltid ringe helseopplysningen for å få råd dersom man er urolig.

Behandling

Det finnes flere behandlingsformer avhengig av hva slags leukemi det dreier seg om. Det er vanlig å kombinere ulike behandlinger. Ved akutt blodkreft brukes ofte cellegift (cytostatika). Også kronisk leukemi behandles med cytostatika, men her brukes også andre legemidler. Cytostatika er legemidler som dreper celler gjennom å forhindre celledelingen. Kreftceller deler seg raskere en friske celler og er derfor mer følsomme for cytostatika. I tillegg er transplantasjon av stamceller et alternativ både ved akutte og kroniske former for blodkreft. Man bruker i tillegg å gi leukemipasienter glukokortikoider som bidrar til å dempe betennelsen som kan oppstå ved cellegiftbehandling.  

Å få beskjed om at man har leukemi

Å få beskjed om at man har leukemi innebærer at livet plutselig forandres. Beskjeden skaper sterk uro og uvisshet om fremtiden. I tillegg til selve sykdommen er behandlingene belastende i seg selv, og man må oppholde seg mye på sykehuset. Det er vanlig og naturlig å oppleve følelser av uvirkelighet, sorg og sinne. På sykehuset er også pårørende velkomne til å delta under hele behandlingsperioden. Det er bra både for pasienten og de som står nære, fordi de får en større forståelse for hva som skjer.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Prostatakreft
23 februar, 2015 Kreft

Prostatakreft

Hvert år får cirka 10 000 menn i Sverige konstatert pro...

Annonse:
Strupekreft
24 oktober, 2014 Kreft

Strupekreft

Kreft i strupen er et resultat av celleforandringer i s...

Annonse:
Hjernesvulst
24 oktober, 2014 Kreft

Hjernesvulst

Om du har en hjernesvulst, eller hjernetumor, innebærer...

Annonse:
Annonse: