Angi søkeord

Ofte er man ikke selv klar over at man snorker. Det er derimot ens partner. Foto: Shutterstock

Ofte er man ikke selv klar over at man snorker. Det er derimot ens partner. Foto: Shutterstock

For riktig mange er snorking et stort problem, som til og med kan skyldes medisinske faktorer og medføre store plager. Foto: Shutterstock

For riktig mange er snorking et stort problem, som til og med kan skyldes medisinske faktorer og medføre store plager. Foto: Shutterstock

Alle fortjener en god natts søvn, og det er hjelp å få hvis du snorker. Foto: Shutterstock

Alle fortjener en god natts søvn, og det er hjelp å få hvis du snorker. Foto: Shutterstock

Nå kan du slutte å snorke!

Snorking er et vanlig problemer som kan påvirke både søvnkvalitet, helse og relasjoner. Det finnes heldigvis hjelpemidler som kan lindre forskjellige former for snorking.

Annonse:

Snorking er ikke plagsomt. Det piper kanskje litt rundt nesen, eller man kan «småsnorke» hvis man ligger i en bestemt stilling. For riktig mange er snorking imidlertid et stort problem, som til og med kan skyldes medisinske faktorer og medføre store plager.

Hva betyr det egentlig å snorke?

Snorking oppstår i nese eller hals. Som regel sitter problemet i halsen og kan medføre at man har vanskelig for å få luft gjennom svelget. Hvis luftstrømmen blir rask, kan bløtdeler (for eksempel den bløte ganen) begynne å vibrere, og så snorker man.

Både menn og kvinner snorker, og i dag kan man få hjelpemidler som er mer effektive enn bare å holde en pute for ørene.

Hvorfor snorker man?

Opp mot halvparten av alle voksne i Sverige snorker, og det er tross alt vanligst hos menn. Man ser imidlertid at andelen kvinner som snorker, øker etter klimakteriet. Hva kan det skyldes?

Vanlige årsaker til snorking

 • stress og/eller tretthet
 • alkohol og/eller røyking
 • dyp søvn og/eller for lite søvn
 • smalt svelg og/eller store nesemuslinger
 • bruk av avslappende medisin og/eller smertestillende midler
 • store mandler og/eller polypper (hos barn)
 • overbitt eller liten underkjeve

Det finnes to slags snorking, sosial og sykelig – sosial snorking anses ikke for å være direkte farlig, mens sykelig snorking bør undersøkes nærmere. Noen av årsakene til snorking er livsstilsbasert, og da kan det handle om å få hjelp med å endre livsstil kombinert med forskjellige hjelpemidler og behandlinger.

Hva slags snorking har jeg?

Føler du deg plutselig trett om morgenen og i løpet av dagen? Du har kanskje vanskelig for å konsentrere deg? Det kan skyldes noe som kalles søvnapné, som kan oppdages i forbindelse med at man snorker. Hvis du lider av søvnapné, sier man at det er sykelig snorking, og da bør du altså få det kontrollert hos lege.

Søvnapné betyr at du slutter å puste – kroppen går i nødtilstand når du plutselig rammes av oksygenmangel. Tilstanden kan på lang sikt føre til både høyt blodtrykk og hjerte-kar-sykdom. Det finnes også en type som kalles sentral apné. Der merker ikke hjernen at man rammes av oksygenmangel. Det skyldes skader i nervebanene eller hjernen. Barn som snorker, kan iblant bli hjulpet ved å få fjernet mandlene.

Sosial snorking medfører ikke noen direkte fare, men kan være belastende for deg selv og omgivelsene dine. Begge typer snorking påvirker oss i hverdagen – både personlig og sosialt. Livet med en snorker er ofte minst like så belastende som å være snorker. Her er det viktig med dialog og å være åpen overfor hverandre og ha forståelse for at søvnen er en viktig del av vårt velbefinnende.

Hvis man er trett, er man ofte mindre produktiv, konsentrert og sosial – og det har ingen nytte av. Da er det heldig at snorking kan behandles på forskjellige måter!

Behandle snorkingen min – lege Bertil Dahlgren gir gode råd

Lege Bertil Dahlgren, spesialist i medisinsk rehabilitering og arbeidsmedisin, har erfaring med pasienter som er rammet av snorking.

– Snorking er et fenomen og egentlig ikke noen sykdom, men ofte kan det virke negativt inn på helse, krefter og energi. Mitt medisinske spesialfelt er rehabilitering, og her gjelder det ikke minst å få tilbake krefter og energi. Jeg tar alltid opp spørsmål om tretthet og søvn i mine konsultasjoner med pasientene. Det er noe jeg har brukt i mange år, men mer systematisk i den senere delen av min karriere.

Bertil Dahlgren mener at det har vært en økning i forekomsten av sosial snorking, og det er det flere grunner til.

– Fenomenet snorking har økt, og det skyldes blant annet økt kroppsvekt og BMI i befolkningen. Andre faktorer kan være et større alkoholforbruk om kvelden samt tørrere luft innendørs med økt forekomst av allergiske tilstander. Dessuten har den økte kunnskapen om at det er hjelp å få, forhåpentlig bidratt til at flere søker hjelp.

Biteskinner har vært brukt i mange år, forteller Bertil Dahlgren, og i starten mot tannpress, men også til behandling av snorking.

– Tannlegene var tidlig ute med individuelt tilpassede snorkeskinner, og etter en utredning i et søvnlaboratorium kan et av tiltakene bli at man anbefaler en skinne. Skinnen virker på den måten at underkjeven skyves framover. Svelgveggen følger med, og det fører til bedre luftstrømning i svelget.

Det kan være en fordel å kombinere snorkeskinner med spray, konstaterer Bertil Dahlgren.

– Spray har en annen virkningsmekanisme fordi den kan forbedre slimhinnens funksjon og minske hevelser i svelgets slimhinne. Hvis man ikke oppnår full effekt av enten spray eller snorkeskinne, må man huske at man kan få en synergisk (samvirkende) effekt hvis man kombinerer metodene.

Hjelp ved snorking

Problemene med snorking og søvnmangel har fått mer og mer oppmerksomhet, og i dag finnes det en rekke forskjellige effektive hjelpemidler – foruten som nevnt snorkeskinne og spray – for deg som gjerne vil slutte å snorke.

Det er viktig å velge riktige hjelpemidler mot de problemene man har. Hvis man for eksempel mest lider av oral snorking, hjelper ikke en nesespray, og omvendt. Finn ut hvilken type snorking du lider av, så kan du enklere velge riktig hjelpemiddel.

 • Halsspray brukes for at de bløtdelene i ganen som utløser snorking, skal bli strammere og ikke forårsake snorking. En spray som ikke griser eller føles ubehagelig, er god når man skal i seng.
 • Nesespray kan hjelpe på snorking som skyldes at man er tett i nesen.
 • En biteskinne er med på å utvide plassen i luftveiene ved å flytte fram underkjeven. Det er sett i forskjellige studier at biteskinne er et effektivt hjelpemiddel for å slutte å snorke.
 • Neseutvidere virker ved å utvide neseborene og på den måten lette pustingen for den som snorker. De brukes også av idrettsutøvere for å lette pustingen gjennom nesen.
 • En CPAP-maske er en type maske som hovedsakelig brukes i forbindelse med søvnapné.

Ta søvnen alvorlig!

Snorking kan i lengden bli et stort problem for samfunnet. Å være trett og utmattet er ikke noe som fremmer verken folkehelsen eller produktiviteten i samfunnet.

Dessuten kan snorking skyldes andre helseproblemer, og det er derfor viktig å ta søvnen alvorlig – det gjelder også hvis man snorker. Bertil Dahlgren avslutter med et par tanker:

– Jeg mener at man bør vurdere å oppsøke lege. Det kan være at man har fått høyt blodtrykk, eller at det er faktorer man ikke kan endre på med en skinne. Det er ofte ventetid for å komme i søvnlaboratorium eller til øre-nese-hals-spesialist, og i ventetiden er det en god idé å prøve med en skinne og/eller spray. Husk at det finnes skadelige former for snorking – snorking hvor man slutter å puste mens man sover. Da er det kanskje ikke nok med en skinne, og det må andre metoder til.

10 gode råd til deg som snorker

Snorking kan altså både være farlig og forholdsvis harmløst, men likevel irriterende. Hva kan du da selv gjøre for å unngå å snorke?

 1. Unngå å sove på ryggen. Hvis du gjør det, risikerer du å stenge luftveiene.
 2. Hvis du er overvektig, så forsøk å gå ned i vekt – overvekt er en vanlig årsak til snorking.
 3. Slutt å røyke – gjør deg selv en tjeneste, og slutt å røyke. Røyking får slimhinnene til å hovne og bidrar til at du snorker.
 4. Drikk mindre alkohol – alkohol gjør at musklene i svelget slapper av, og dermed øker risikoen for at du snorker.
 5. Registrer søvnen – har du ofte søvnproblemer? Er man ikke uthvilt, kan det også medføre snorking.
 6. Prøv de forskjellige hjelpemidlene for å slutte å snorke – snorkeskinne, hals- eller nesespray, maske osv.
 7. Start en dialog hvis du har en partner – han eller hun lider antakelig mye på grunn av din snorking.
 8. Snakk med lege hvis du føler at problemene dine er så alvorlige.
 9. Snakk med lege hvis du tar medisin som du mistenker for å være skyld i snorkingen.
 10. Ta søvnen alvorlig – det er ikke bra for helsen generelt at du har problemer med å sove, snorker og i verste fall rammes av søvnapné. Du fortjener en god natts søvn!
Annonse:

Denne sykdommen handler om:

For ganske mange er snorking et reelt problem. Foto: Shutterstock

For ganske mange er snorking et reelt problem. Foto: Shutterstock

Nå kan du slutte å snorke

Syns partneren din at du sager tømmer? Er du selv klar over snorkingen din og vil gjøre noe med det? Vi forteller om snorking og gir tips og råd. 

Annonse:

Det er ikke alltid snorking er problematisk, kanskje det piper litt i nesen, eller man «småsnorker» når man ligger i rare stillinger. For ganske mange er likevel snorking et reelt problem som til og med kan ha medisinske årsaker og forårsake problemer.

Hva er egentlig snorking? Snorking oppstår i nesen eller halsen. Vanligvis sitter problemet i halsen og innebærer at du kan få problemer med luftstrømmen gjennom svelget. Om luftåpningen blir trang kan den myke delen av ganen vibrere og du begynner å snorke.

Både menn og kvinner snorker og det finnes i dag hjelpemidler som er mer effektive enn å bare legge en pute over ørene.

Hvorfor snorker jeg?

Opptil så mange som halvparten av alle voksne snorker og det er vanligst hos menn, men man kan se at andelen kvinner som snorker ofte øker etter overgangsalderen.

Hva kan det da skyldes?

Noen årsaker til snorking

Stress og/eller trøtthet
Alkohol og/eller røyking
Dyp og/eller for lite søvn
Trangt svelg og/eller store nesebor
Beroligende medisiner og/eller smertestillende midler
Store mandler og/eller polypper (gjelder barn)
Overbitt eller liten hake

Det finnes to former for snorking, sosial og medisinsk – sosial snorking anses ikke som direkte farlig mens medisinsk snorking bør utredes. Noen av årsakene til snorking er avhengig av livsstil og da kan det dreie seg om å få hjelp til å legge om livsstilen i kombinasjon med ulike typer hjelpemidler og typer behandling.

10 tips for deg som snorker

Snorking kan altså både være farlig og relativt ufarlig, men uansett er det problematisk. Hva kan du selv gjøre for å unngå snorking? 

 1. Unngå å sove på ryggen –på ryggen risikerer du å tette igjen luftveiene. 
 2. Om du er overvektig – forsøk å gå ned i vekt –overvekt er en vanlig årsak til snorking.
 3. Slutt å røyke –gjør deg selv en tjeneste og stump røyken, røyking ødelegger slimhinnene og bidrar til snorking. 
 4. Drikk mindre alkohol –alkohol gjør at musklene i svelget slapper av og øker risikoen for snorking. 
 5. Registrer søvnen din –rammes du ofte av søvnproblemer? Å ikke være uthvilt kan forårsake snorking. 
 6. Test ulike hjelpemidler som finnes for å forhindre snorking – snorkeskinne, snorkemaske, snorkespray og så videre. 
 7. Snakk om snorkingen med partneren din –han/hun blir nok veldig belastet av din snorking. 
 8. Snakk med en lege –om du kjenner at problemene dine er såpass alvorlige
 9. Om du tar medisin som du mistenker forårsaker snorking –prat med legen din som kan gi deg råd. 
 10. Ta søvnen din på alvor –at du har søvnproblemer, snorker og i verste fall rammes av søvnapné er ikke bra for din allmenne helse. Du fortjener en god natts søvn! 

Hvilken type snorking har jeg?

Kjenner du deg plutselig trøtt på morgenen og dagen? Du får kanskje problemer med å konsentrere deg? Årsaken kan være såkalt søvnapné, noe som kan oppdages i forbindelse med snorking.

Søvnapné

Søvnapné vil si at du får tilfeller av pustestopp mens du sover. Kroppen går inn i en slags nødstilstand når du plutselig rammes av oksygenmangel. Dette kan i lengden føre til både høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, samt gi skader på hjernen. Om du lider av søvnapné, sier man at snorkingen er medisinsk. Du bør derfor kontakte lege om du mistenker at du lider av søvnapné.

Sosial snorking

Denne typen innebærer ingen direkte fare men kan være problematisk for deg og dine omgivelser. Begge typer snorking påvirker oss i dagliglivet, så vel personlig som sosialt. Livet med en snorker er mange ganger minst like slitsomt som å leve som snorker. Her er det viktig å føre en dialog, å være åpne mot hverandre og ha forståelse for at søvnen er en viktig del av vårt velbefinnende.

Er man trøtt blir man ofte mindre produktiv, konsentrert og sosial –og det gjør ingen godt. Da er det flaks at det finnes ulike måter å behandle snorking på!

Snorking er et fenomen og i grunnen ingen sykdom, men ofte kan det ha negativ innvirkning på helse, tiltakslyst og energi. For medisinsk rehabilitering gjelder det å gjenopprette lyst og energi. Det er viktig å gi legen informasjon om trøtthet og søvn.

Det har skjedd en økning i snorking av flere årsaker. Fenomenet snorking har økt og det skyldes blant annet økt kroppsvekt og BMI i befolkningen. Andre faktorer kan være økt inntak av alkohol i hverdagen, tørrere innendørsklima og en økning av allergiske tilstander. Forhåpentligvis har kunnskapen om at det finnes hjelp bidratt til at flere personer søker hjelp.

Snorkeskinne

Bittskinner har blitt brukt i mange år, først til å endre tannstillingen men også ved snorking. Tannlegene var tidlig ute med individuelt tilpassede snorkeskinner og etter en utredning ved et søvnlaboratorium kan man bli anbefalt en skinne. Effekten er at underkjeven blir skjøvet frem. Svelgveggen følger da med en anelse og det fører til bedre forhold for luftstrømmen i svelget.

Det kan være virkningsfullt å benytte både snorkeskinne og snorkespray

En snorkespray har en annen virkningsmekanisme da den kan forbedre slimhinnens funksjon og minske hevelser i svelgets slimhinne. Om man ikke får full effekt av enten spray eller snorkeskinne skal man ikke glemme at man kan få en synergetisk effekt om man kombinerer metodene.

Ny forskning – nye hjelpemidler

Problemer med snorking og søvnmangel har fått økende oppmerksomhet og i dag finnes det en rekke ulike effektive hjelpemidler, foruten de allerede nevnte; snorkeskinne og snorkespray, for deg som vil slutte å snorke.

brukes for at de myke delene i gommen som forårsaker snorking skal bli strammere og ikke fremkalle snorking.

Snorkeskinne bidrar til å øke luftgjennomstrømningen ved å flytte frem underkjeven. Man har i ulike studier observert at snorkeskinne er et effektiv hjelpemiddel for å slutte å snorke.

Neseutvidere fungerer ved å utvide neseborene og slik bidra til bedre pust for deg som snorker. Disse anvendes også av idrettsutøvere for å bedre pustingen gjennom nesen.

Søvnmaske (CPAP) er en maske som først og fremst anvendes i forbindelse med søvnapné.

Munnskyll har samme antisnorkeegenskaper som snorkespray og inneholder også fluor, som beskytter mot karies.

Ta søvn på alvor!

Snorking kan i lengden bli et stort problem i forholdet. Å være trøtt og utmattet er ikke noe som fremmer verken folkehelsen eller produktiviteten i det vi gjør. Snorking kan dessuten komme av andre helseproblemer og det er derfor viktig å ta søvn på alvor.

Du bør vurdere et legebesøk et legebesøk. Det kan være at man har pådratt seg et høyt blodtrykk eller at det foreligger faktorer som man ikke kan bekjempe med en skinne. Før kontakten med søvnlaboratorium eller øre-nese-hals spesialist eller i ventetiden før man får komme til, kan det være en god idé å teste en skinne og/eller spray. Tenk likevel på at det finnes skadelige former for snorking, de med pustestopp i søvnen. Da kan det hende det ikke er nok med en skinne, man kan også ha behov for andre metoder.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse: