Angi søkeord

Hva er stress?

Hva er stress?

I dagens samfunn snakkes det nesten daglig om stress i ulike sammenhenger. Folk som lider av stress, personer som «går i veggen» eller blir utbrent, stress i arbeidslivet og stressrelaterte sykdommer, samt relaterte kostnader for arbeidsgivere og samfunnet generelt. 

Annonse:

Men hva er så stress?

I teknikkens verden snakker man om stress som en kraft som kan påvirke og endre ulike materialer. I biologien, og i medisinen, har begrepet fått en annen betydning. Der blir stress omtalt som kroppens respons på belastninger, og evnen til å tilpasse seg dem. Noen ganger blir stress beskrevet som en negativ følelsesbetont opplevelse. Med biokjemiske, fysiske, kognitive (f.eks. tanker, hukommelse, konsentrasjon) og atferdsmessige endringer anses det som mulig å kunne forandre den stressfylte hendelsen, tilpasse seg den eller takle dens effekter. 

Mange mener at begrepet stress ble introdusert i medisin- og helsesektoren i 1930 av forskeren Hans Selye. Begrepet har imidlertid ikke fått noen klar definisjon. Fra Selye´s definisjon av stress, som “Kroppens reaksjon på belastninger”, blir begrepet og dets verdi svært individuelt. 

På grunn av uenighet om definisjonen har stress blitt brukt til å beskrive og forklare en rekke helseproblemer. De fleste forklaringsmodeller av stress har til felles at de høye kravene i samfunnet overskrider en persons evne til å tilpasse seg. Dette resulterer da i en psykisk og fysisk påkjenning som gjør enkelte mennesker mer utsatt for sykdommer. 

I de to mest dominerende forklaringsmodellene på oppfatningen av stress, er det beskrevet som et biologisk alarmsystem, som reaksjon på fare og stress som følge av ubalanse mellom ressurser og krav. 

Sett ut ifra de ovennevnte modeller har forskning vist at stress er en sterk bidragsyter til en rekke helseproblemer.

Annonse:

Denne artikkelen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse: