Angi søkeord

En muskelbrist kommer av at muskelfibre skades, noe som gir en blødning i muskelvevet.

En muskelbrist kommer av at muskelfibre skades, noe som gir en blødning i muskelvevet.

Muskelbrist (myhorrexia)

En muskelbrist innebærer at én eller flere muskelfibre skades eller forsvinner, og at det derfor oppstår en blødning i det skadde muskelvevet. Bristen oppstår ofte i forbindelse med idrett eller annen overbelastning. En mindre muskelbrist leges i løpet av et par uker. 

Annonse:

Muskler er bygget opp av flere muskelfibre, som igjen er bygget opp av mange tynne fibriller. Fibrillene tvinnes sammen og danner en tykkere tråd, altså en muskelfiber som kan trekke seg sammen og strekke seg ut. Disse fibrene sitter sammen i større klynger og danner noe som kalles for en fasikkel. En muskel består av flere fasikler som er omgitte av en muskelhinne. En muskelbrist kan oppstå i alt fra noen få muskelfibre til i en hel muskel.

Symptomer på muskelbrist

En brist i muskelen kan gjøre veldig vondt. Muskelen hovner opp og man får ofte et blåmerke. Ved mindre muskelbrister kan man fortsatt bruke muskelen. Dersom muskelen er helt avslitt, kan man både se og kjenne det, samt at hevelsen blir veldig stor. 

Hvorfor oppstår muskelbrist?

Det finnes flere grunner til at muskelfibrene skades, men dette fenomenet oppstår som oftest i forbindelse med idrett eller annen overbelastning. Brist kan oppstå ved både kortvarig, stor belastning og ved langvarig, mindre belastning av muskelen. Risikoen for muskelbrist er betydelig større dersom man utøver idrett uten å ha varmet opp og strukket ut musklene ordentlig.  Det er også viktig å ikke trene med en overbelastet eller utmattet muskel, eller i det hele tatt for tidlig etter annen skade. 

Ved muskelbrist oppstår en blødning i muskelvevet. Jo større blødningene er, jo lengre tid tar det å lege skaden. Dersom muskelhinnen ikke går i stykker når skaden oppstår, kommer blødningen til å øke trykket inne i muskelen og da øker også smertene. Hvis hinnen sprekker og muskelfasikkelen skades, kommer blødningen ut i vevet hvilket igjen fører til blåmerker. Dette letter trykket på muskelen og skaden leges raskere.

Hva er forskjell på muskelbrist og muskelkontusjon? 

Et slag mot en muskel kan også forårsake muskelbrist. Dette kalles muskelkontusjon. Muskelbrist innebærer at muskelfibrene slites, mens det ved muskelkontusjon oppstår trykkskader i forbindelse med for eksempel slag  hvor det deretter oppstår en blødning i muskelen. En muskelkontusjon i låret kalles ofte lårhøne. 

Hva skal man gjøre ved muskelbrist?

Ved muskelbrist burde man først minske hevelsen og blødningen ved å legge bandasje på det skadde området. Hold området høyt – det vil si over hjertehøyde. Bandasjen bør løsnes etter 30-60 minutter for å unngå oksygenmangel og lammelse i kroppsdelene nedenfor det vonde området. En kjølepose kan brukes for å redusere smertene, men pass på at den ikke legges direkte inntil huden, da det kan forårsake frostskader. Det er også svært viktig å ikke belaste dette området de første dagene.

Rehabiliteringsprosessen

En mindre muskelbrist leges vanligvis i løpet av et par uker, mens en større skade kan behøve flere måneders rehabilitering og eventuelt en operasjon. Ved en mindre skade bør man passe på å røre mye på muskelen uten å belaste den direkte. Når man bruker muskelen økes blodsirkulasjonen og hevelsen og smertene avtar. Det er veldig viktig å trene opp muskelen før man belaster den igjen, ellers risikerer man at skaden kommer tilbake. Varm opp ordentlig og gå forsiktig frem gjennom å gradvis øke belastningen. 

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: