Angi søkeord

I takt med stigende alder økes behovet for behandling av symptomgivende prostataforstørrelse. Foto: Shutterstock

I takt med stigende alder økes behovet for behandling av symptomgivende prostataforstørrelse. Foto: Shutterstock

Finn ut om du har prostataproblemer – les mer om hvordan du enkelt får hjelp

Aldersrelatert prostataforstørrelse oppstår hos de fleste menn i takt med en stigende alder. Cirka 30 prosent av alle menn får symptomer som betyr at de i løpet av livet får bruk for en aktiv, helbredende behandling i form av varmebehandling eller operasjon.

Annonse:

Du er ikke alene hvis du er rammet av godartet prostataforstørrelse – annenhver man over 50 år får det, og cirka halvparten av disse får tydelige problemer som påvirker livskvaliteten. Prostataforstørrelse kan forekomme samtidig som prostatakreft og gir nesten like symptomer. Det er viktig at alle menn med tydelige problemer får en urologisk undersøkelse. Mange av de rammede har kraftige vannlatingsproblemer, men kan bare få det bedre med riktig behandling og først etter en komplett urologisk diagnostisering.

Les mer om prostatakreft og om hvordan PSA-testen skal tolkes

Hva skyldes og kjennetegner prostatasymptomer?

I takt med den økende veksten innsnevres urinrørets passasje gjennom prostatakjertelen. Urinblærens muskelkraft kan i starten kompensere for innsnevringen ved å arbeide med høyere trykk. Når urinblæren ikke lenger kan kompensere med et høyere åpnings- og tømmetrykk, kommer det flere symptomer: problemer med vannlatingen som betyr startproblemer, slapp stråle, porsjonsvis tømming og ufullstendig tømming, problemer med å holde seg med akutt og insisterende vannlatingstrang og hyppige tømminger både natt og dag.

Fem raske

Vurder utsagnene nedenfor, og finn ut om du kan ha prostatasymptomer.

    1. Jeg har vanskelig for å komme i gang med å tømme blæren.
    2. Jeg må tømme blæren ofte og med mindre enn to timers mellomrom.
    3. Jeg har en svært svak urinstråle.
    4. Jeg må stå opp mange ganger om natten for å tømme blæren.
    5. Jeg har vanskelig for å holde meg, også like etter et toalettbesøk.

Vannlatingsproblemer kan skyldes flere forskjellige tilstander: urinrørsinnsnevring, kronisk prostatitt, prostatakreft, stram blærehals, funksjonsforstyrrelser i urinblæren, blærestein, blærekreft, brokkdannelse på urinblæren, visse nerveskader og legemiddelbivirkninger. Aldersrelatert prostataforstørrelse er den vanligste årsaken til vannlatingsproblemer, men det er alltid bruk for en utredning som kan bekrefte den bakenforliggende årsaken. Hvis du har problemer, kan du finne ut hvor alvorlige de er ved å fylle ut et spørreskjema med sju spørsmål – en såkalt IPSS-score.

For å få en aktiv behandling kreves det at man samtidig har

1) bekreftet prostataforstørrelse

2) et uttalt symptombilde ifølge IPSS-scoren

3) påvist treg og langsom urinstrøm

I takt med stigende alder økes sannsynligheten for symptomgivende prostataforstørrelse, og det samme gjør behovet for behandling av det. Kravene til adgang til behandling og budsjettstyring øker i en stadig mer anstrengt helseøkonomi.

Behandlingsmetoder

Medisinsk behandling

Medisinsk behandling av prostataforstørrelse kan være verdt å prøve som et første skritt hvis man har lette til moderate problemer. Alfablokkere kan gi en symptomlindrende virkning, men har ingen effekt på prostataforstørrelsens fortsatte vekst. Bivirkninger i form av svimmelhet, tretthet, hodepine og fall i blodtrykket er forholdsvis vanlige.  5-alfa-reduktasehemmere bremser også prostatakjertelens fortsatte vekst og har en langsomt innsettende symptomlindrende virkning, men bare ved kraftige prostatasymptomer. Mange pasienter rammes av forringet seksualfunksjon, som regel i form av minsket sexlyst, men og iblant også impotens. Medisinsk behandling er ikke helbredende, men har bare en viss symptomlindrende effekt.

Varmebehandling

Minimalt invasiv moderne behandling med mikrobølger (PLFT®, CoreTherm®) har vært i bruk i Sverige i cirka 20 år. Minimalt invasiv betyr at behandlingen som regel utføres poliklinisk. Teknologien gjør det mulig å følge temperaturutviklingen og vevsskaden i prostata. Det gir legen mulighet for å fjerne passende mye i det enkelte tilfellet og dermed «skreddersy» behandlingen. Behandlingen utføres etter lokalbedøvelse i prostata gjennom et spesialkateter med samme middel som tannlegen bruker. Behandlingen er smertefri og tar bare kort tid (cirka 10 minutter). Du vil ha bruk for et urinkateter i tre–fire uker etter inngrepet mens det er hevelse i prostata. Det kan oppstå svie og vannlatingstrang de første par døgnene på grunn av kateteret. Som regel går det imidlertid raskt over. Behandlingen er helbredende og utføres som regel bare én gang. De fleste har ikke behov for andre tiltak. Eventuelle bivirkninger er få og milde.

Kirurgisk inngrep/operasjon

Den klassiske behandlingen siden 70-tallet, transuretral reseksjon av prostata (TURP), er en operasjon hvor de indre delene av prostata som forårsaker innsnevring, «høvles vekk» med en «elektrisk kniv» via urinrøret. Store prostatakjertler er ikke egnet til å bli «høvlet vekk», og de er vanligvis blitt operert gjennom magen ved en åpen operasjon. Ved begge metodene er innleggelse nødvendig etter inngrepet, og begge er forbundet med risiko for komplikasjoner. Ved moderat prostataforstørrelse og samtidig innsnevret urinstrøm utfører man iblant en transuretral incisjon av prostata (TUIP) (operativ åpning av blærehalsen).

Denne behandlingen er for deg som har aldersrelatert prostataforstørrelse

Ifølge pasientloven skal pasienten informeres om alle vitenskapelig anbefalte behandlingsalternativer og ha mulighet for å velge den behandlingen han eller hun foretrekker. Vanligvis anbefaler urologer at man forholder seg «avventende» eller medisinsk behandling til pasienter med milde problemer. Ved moderate symptomer anbefales medisinsk behandling, varmebehandling eller operasjon. Ved alvorlige problemer anbefales varmebehandling eller operasjon.

En tidlig iverksatt aktiv behandling bør overveies for pasienter med moderate eller alvorlige symptomer. Dette vil føre til bedre livskvalitet og raskere symptomfrihet, færre komplikasjoner til sykdommen og store besparelser for samfunnet.

Sonny Schelin, dr. med., overlege på urologisk avdeling på Länssjukhuset i Kalmar i Sverige

Annonse:

Denne artikkelen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse: