Angi søkeord

Å slutte å røyke er den beste gaven du kan gi til deg selv.

Å slutte å røyke er den beste gaven du kan gi til deg selv.

Nå slutter du å røyke!

Les artikkelen og få råd fra eksperter. Hjelp deg selv til bedre helse gjennom å slutte å røyke. 

Annonse:

Tross at de fleste kjenner til risikoen ved røyking fortsetter mennesker å røyke. Den fremste årsaken til det er nikotinavhengighet, men også vanen spiller inn. MEN – det er aldri for sent å slutt å røyke! Kroppen din har en fantastisk evne til å gjeninnhente seg fra røykingens skadevirkninger. Å slutte å røyke er den beste gaven du kan gi deg selv.

Røyking er en vane

Røyking er en rusavhengighet. Når nikotininnholdet i kroppen synker vil man fylle på med mer nikotin, omtrent som når en er tørst. Røykingen er også knyttet sterkt til vanen, man røyker fordi det i øyeblikket føles bra, for å passe inn i en gruppe, for å ha noe å gjøre eller for å stille uro. 

Tobakk er den største grunnen til sykdom

Trass i at det er færre som røyker har tobakken fortsatt den enestående største årsaken til sykdom, og for tidlig død. Det finnes klare sammenhenger mellom røyking og omtrent 40 ulike sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdommer, kreft og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom). Hvert trekk av en sigarett inneholder over 4000 kjemiske forbindelser, hvorav over 50 er kreftfremkallende. 

De fleste som røyker vet at det ikke er bra for helsen, men mange lukker øynene for fakta. Mytene, eller skal vi si bortforklaringene, om røyking er mange.

Myte: Jeg er festrøyker!
Fakta: Mange tror de har kontroll, helt til de oppdager at de har blitt avhengig av sigaretten og nikotinet. Da er det vanskelig å slutte

Myte: Kreft kan man få av så mye!
Fakta: Sigarettrøyk medfører høyere kreftrisiko enn alkohol, asbest, radon og alle andre kjente miljøfaktorer til sammen! 

Myte: Røykere vet allerede at de bør slutte.
Fakta: Studier viser at det finnes store kunnskapsbrister hos røykere om hvordan røykingen skader, og sammenhengen med ulike sykdommer.

Myte: Litt røyk har vel ingen dødd av.
Fakta: Røyking forårsaker flere dødsfall før 70-årsalderen enn brystkreft, AIDS, trafikkulykker og narkotikamisbruk til sammen, og i motsetning til ulykker er det sjelden over på et øyeblikk. De fleste, av de sykdommene som røykingen forårsaker, fører til et langvarig sykdomsforløp.

Myte: Samfunnet tjener på røykerne pga. tobakksavgiften. 

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse: