Angi søkeord

Klaustrofobi er en irrasjonell frykt for å bli innestengt. Foto: Shutterstock

Klaustrofobi er en irrasjonell frykt for å bli innestengt. Foto: Shutterstock

Klaustrofobi

Klaustrofobi er en irrasjonell frykt for å bli innestengt. Problemet behandles ofte med kognitiv terapi. Symptomer på klaustrofobi er ofte en følelse av å bli kvalt, eller følelsen av å ikke kunne røre seg.

Annonse:

Redselen for å bli innestengt, samt følelsen av å bli kvalt, er irrasjonelle følelser. En person med klaustrofobi som oppholder seg i et rom uten vinduer, kan bli paralysert av skrekk, selv om han/hun vet at det ikke er noen fare på ferde. Grunnen til klaustrofobi er ukjent, men det finnes flere teorier om hvorfor denne frykten oppstår.

Hvorfor får man klaustrofobi?

Akkurat som med andre fobier, er det vanskelig å finne én, enkeltstående årsak til klaustrofobi. En del psykologer mener at fobier er innlærte. For klaustrofobi betyr dette at om en person har gjentatte, ubehagelige opplevelser ved opphold i trange rom, risikerer denne personen at hjernen utvikler en kobling mellom trange rom og ubehag. Klaustrofobi er ofte knyttet til en traumatisk opplevelse i barndommen. Denne kan dukke opp senere i livet i form av en irrasjonell frykt. De følgende situasjonene kan føre til en fobi senere i livet:

  • Et barn blir innestengt i et skap
  • Et barn mister kontakten med foreldrene sine i en stor folkemengde
  • Et barn faller i dypt vann uten å kunne svømme

Symptomer

Tegn og symptomer på klaustrofobi er frykt for å kveles og redsel for ikke å kunne røre på seg. Andre symptomer er hetetokter, høyt blodtrykk, panikkanfall og kvalme. Det finnes mange grader av klaustrofobi; fra lett, håndterbar angst i hverdagslige situasjoner (som å kjøre heis), til en angst som er så sterk at den fører til redusert livskvalitet. Det regnes med at cirka en fjerdedel av de som lider av klaustrofobi hører med blant de alvorligere tilfellene. Frykten oppstår ikke utelukkende i trange rom, den kan også komme i for eksempel tannlegestolen. Følelsen av å sitte fast og ikke kunne gjøre seg fri er grunnleggende for frykten. Det kan være godt å vite at klaustrofobi er en av de enkleste fobiene å bli kvitt. Det finnes nemlig mange behandlinger som kan hjelpe mennesker med klaustrofobi.

Behandling av klaustrofobi

Det er mange som opplever klaustrofobiske følelser i flere ulike sammenhenger. For de fleste er disse følelsene kortvarige og forbigående. Andre personer har større problemer og kan behøve psykologisk eller psykiatrisk hjelp. Kognitiv atferdsterapi tar utgangspunkt i at en fobi er en innlært frykt. Det første skrittet går ut på å forstå at frykten er irrasjonell, altså at den ikke er knyttet til virkeligheten. En del av den kognitive terapien går ut på at personen forsiktig utsetter seg for situasjoner hvor klaustrofobien ofte opptrer. Tanken bak slike metoder er at man skal oppholde seg i den ubehagelige situasjonen helt til angsten og uroen forsvinner.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse: