Angi søkeord

Annonse:

Hjernen og nerver

Alt om multippel sklerose (MS)
24 oktober, 2014 Hjernen og nerver

Alt om multippel sklerose (MS)

Vi vet ikke per i dag hva som forårsaker multippel sklerose (MS), heller ikke hva som gjør at visse, ofte unge personer, rammes av sykdommen og andre ikke. Hva vi derimot får økt kunnskap om er hvordan man kan lindre og behandle MS, enda den fortsatt ikke lar seg helbrede.

Alt om migrene
24 oktober, 2014 Hjernen og nerver

Alt om migrene

Migrene kjennetegnes av anfall med sprengende verk i hodet som kan pågå mellom ett til to døgn. Ofte sitter smerten ved det ene øyet eller på den ene siden av hodet. Det er ikke uvanlig å bli så dårlig at en må kaste opp.

Annonse:
Epilepsi
23 oktober, 2014 Hjernen og nerver

Epilepsi

Epilepsi kommer av overaktivitet i enkelte av hjernes nerveceller, noe som kan gi ulike typer epileptiske anfall. Epilepsi kan ramme oss alle, når som helst i livet. Epilepsi er relativt utbredt, de rammede får epileptiske anfall nå og da. Et kraftig anfall påvirker hele hjernen, mens mindre anfall kun berører avgrensede områder. Risikoen for å få epilepsi er størst i det første leveåret, samt etter at vi har passert 70 år.