Angi søkeord

Personvernerklæring

Det er viktig for oss i Add Health Media AB (556574-7770) at du føler deg trygg på hvordan vi håndterer personopplysningene dine. Derfor er vi åpne om hvordan vi samler inn, behandler og deler den informasjonen som vi lagrer om deg. Vi selger aldri personopplysningene dine til andre selskaper.

Personopplysninger omfatter all informasjon som kan brukes til å identifisere en person. Eksempler på dette kan være grunnleggende informasjon om deg, for eksempel navn og kontaktinformasjon. Vi sørger for at personopplysningene dine alltid er beskyttet hos oss, og at behandlingen er i samsvar med gjeldende retningslinjer for databeskyttelse, interne retningslinjer og prosedyrer. Vi har også en databeskyttelsesansvarlig som passer på av disse reglene følges. Vær oppmerksom på at disse vilkårene gjelder fra 25. mai 2018.

Hvorfor samler vi inn informasjon?

Enten du besøke nettsiden vår, er annonsør, leverandør eller mottaker, samler Add Health Media (AHM) informasjon for å tilby, utvikle og forbedre tjenestene og produktene våre. Noe informasjon er også nødvendig fra et juridisk ståsted, for eksempel avtaler mellom AHM og bestillinger, leverandøravtaler og mottaksavtaler mellom AHM og mottakere. For at vi skal kunne behandle personopplysningene dine, må det støttes av gjeldende lov, dvs. at det må være et rettslig grunnlag for behandlingen. For at vår behandling av dine personopplysninger skal være lovlig, må det være nødvendig for å kunne oppfylle kontrakten med deg og/eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse som AHM har.

Behandlingen av dine personopplysninger kan også gjøres etter en interesseavveining, der AHMs interesse for å utføre en behandling av data veies opp mot din interesse for personvern etter at du har gitt samtykke til behandlingen. Et samtykke gis separat, og du kan alltid trekke det tilbake ved å kontakte oss.

For å kunne levere tjenester og produkter til deg, må vi behandle personopplysningene dine. Nedenfor finner du informasjon om formålene vi behandler personopplysningene dine for, basert på hvilket rettslig grunnlag og hvor lenge vi lagrer opplysningene. Tiden vi lagrer personopplysningene dine varierer avhengig av hva de kreves til. Vi lagrer aldri opplysninger lenger enn vi må til det aktuelle formålet.

Kundeopplysninger. Kundeopplysninger er informasjon om deg som person som er knyttet til bestiller av bøker eller som mottaker av en av våre venteromstjenester; det kan være navn, personnummer og annen kontaktinformasjon. Som annonsør behandles du og går under ordet kunde, og vi samler også inn nødvendige opplysninger for formålstjenlige behov knyttet til salg av annonseplass. Vi behandler kunde- og trafikkopplysninger for å kunne levere tjenester og produkter til deg, oppfylle avtaler og beskytte våre rettigheter i henhold til avtalen. For eksempel må vi kunne identifisere deg som kunde, håndtere bestillingene dine, administrere fakturaer og betalinger for tjenesten og/eller produktet, samle inn kredittinformasjon, vedlikeholde registre, feilsøke og fikse feil, håndtere kommentarer og klager på tjenester og produkter og sikre at våre tjenester og produkter når frem til den tiltenkte mottakeren.

Rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontrakt, juridisk forpliktelse.

Utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Vi behandler kundeopplysninger, for eksempel utvelgelse og gjennomføring av kundeundersøkelser, for å utvikle og forbedre vår virksomhet, tjenester og produkter som vi kan tilby deg, samt våre prosesser og metoder.

Rettslig grunnlag: berettiget interesse.

Tilby og forbedre servicen til kundene våre. Vi behandler dine kunde- og trafikkopplysninger. For eksempel håndterer vi sakshistorikken din for å kunne tilby kundeservice, for å kunne tilby selvbetjening, gi våre ansatte opplæring og forbedre vår måte å jobbe på, slik at vi alltid kan tilby deg best mulig service. Når du kontakter oss, vi kommunikasjonen mellom oss bli analysert.

Rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontrakter, interesseavveining (AHM har en legitim interesse i å kunne opprettholde god kundeservice).

Direkte markedsføring. Vi behandler kundeopplysninger, som samles inn via skjemaer eller undersøkelser, for å kunne tilby deg relevante tilbud angående våre produkter og tjenester. Vi behandler trafikkdata ved å samle inn, lagre, behandle og analysere. For eksempel analyserer vi hvordan du bruker våre tjenester og produkter for å kunne skreddersy tilbud som passer deg. Markedsføring skjer f.eks. via brev og e-post.

Rettslig grunnlag: legitim interesse (kundedata) og samtykke (aksept av utsendelser).

Oppfylle forpliktelser etter lov eller forskrift, myndighetskrav, beslutninger, forespørsler eller retningslinjer og for å kunne ivareta våre interesser. Vi behandler dine kundeopplysninger og trafikkdata for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov eller forskrift, myndighetskrav, beslutninger, forespørsler eller retningslinjer. For eksempel lagrer vi dokumentasjon i samsvar med regnskapsloven og loven om elektronisk kommunikasjon.

Rettslig grunnlag: rettslig forpliktelse.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine

Som en generell regel lagrer vi kundeopplysningene dine for de formålene vi har oppgitt over så lenge du er en kunde av oss. Vi kan imidlertid også lagre disse opplysningene lenger for visse formål, for eksempel:

Informasjonskapsler

For å forbedre brukeropplevelsen og gi deg som besøkende tilgang til visse funksjoner. Våre informasjonskapsler lagrer ikke informasjon som navn og personopplysninger. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din. Den settes av det nettstedet du besøker. Informasjonskapsler gjør det for eksempel mulig å:

Du har alltid mulighet til å si nei til informasjonskapsler. For å gjøre det, må du endre innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom på at blokkering av informasjonskapsler kan føre til at du ikke har tilgang til alle sider og funksjoner på nettstedet vårt. Det kan også svekke brukeropplevelsen din.

Hvem vi utleverer opplysningene dine til

Til underleverandører eller til selskaper i vårt konsern som behandler data på våre vegne. Vi bruker underleverandører, og i noen tilfeller selskaper i vårt eget konsern, for å kunne levere våre tjenester og produkter. Det betyr at de også trenger en viss informasjon om deg som kunde. Disse partene kan imidlertid ikke bruke personopplysningene dine til noe annet formål enn å levere tjenesten eller produktet eller på de vilkår som vi angir.

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Hvis vi engasjerer leverandører som opererer utenfor EU/EØS, i et såkalt tredjeland for å kunne tilby deg tjenester og produkter og overfører personopplysningene dine til et tredjeland for dette formålet, sjekker vi at det enten finnes et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det landet eller at det finnes spesielle garantier for at opplysningene og rettighetene dine får nødvendig beskyttelse. Tilstrekkelige garantier kan være at overføringen styres av spesielle kontraktsklausuler som beskytter dine rettigheter eller ved bindende, bedriftsinterne regler.

Dine rettigheter

I samsvar med gjeldende lovgivning har du en rekke rettigheter som lar deg motta informasjon om og ha kontroll over dine egne personopplysninger. Her viser vi dine rettigheter, og på slutten av dokumentet finner du kontaktinformasjon til AHM som du kan bruke hvis du vil håndheve rettighetene dine.

Du har vanligvis rett til å utøve de rettighetene som angis under helt gratis. Men hvis forespørselen er åpenbart ubegrunnet eller urimelig, kan vi enten kreve et rimelig gebyr eller velge å ikke etterkomme forespørselen. Vi vil svare på en forespørsel fra deg uten unødig forsinkelse og vanligvis innen en måned. Hvis det kreves ekstra tid, eller hvis vi av en eller annen grunn ikke kan etterkomme forespørselen din, vil vi informere deg om dette. Vi kan også be om ytterligere informasjon fra deg om nødvendig for at vi skal kunne bekrefte identiteten din og sikre at det er deg og ikke noen andre som prøver å få tilgang til eller kontrollere personopplysningene dine.

Du har rett til å be om bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall vil vi informere deg om hvordan personopplysningene dine behandles. Du har også rett til å motta en kopi av dataene vi behandler (et registerutdrag). Hvis du ber om flere kopier, har vi rett til å kreve et rimelig gebyr for dette.

Rett til retting. Det er viktig for oss at personopplysningene vi har om deg er riktige. Hvis informasjonen er feil, har du rett til å kontakte oss og be om å få opplysningene korrigert. Du har også rett til å be om at opplysninger legges til hvis noe mangler, hvis dette er relevant med hensyn til formålet med behandlingen. Vi vil informere alle vi har utlevert informasjonen din til om at det er gjort rettelser. Vi vil også informere deg på forespørsel om hvem som har mottatt informasjon om retting.

Rett til å bli slettet

Du har rett til å kontakte oss for å be om at personopplysningene dine slettes:

I noen tilfeller kan vi imidlertid ikke etterkomme en forespørsel om sletting. For eksempel hvis vi er lovpålagt å lagre opplysningene. Vi vil informere alle vi har utlevert opplysningene dine til om at de skal slettes. Vi vil også informere deg på forespørsel om hvem som har mottatt informasjon om at opplysningene skal slettes.

Rett til å komme med innvendinger. Du har alltid rett til når som helst å komme med innvendinger mot at opplysningene dine brukes til direkte markedsføring. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss i AHM. Hvis du kommer med en slik innvending, vil vi ikke lenger behandle opplysningene din for det formålet. Du har også rett til å komme med innvendinger mot at vi behandler opplysningene dine som følge av en interesseavveining. Hvis vi ikke kan vise at det finnes overbevisende legitime grunner til behandlingen som oppveier dine grunner, skal behandlingen stoppes.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å kontakte oss og be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses, og at opplysningene da bare skal lagres av oss i følgende situasjoner:

I visse tilfeller kan vi imidlertid ikke etterkomme en begjæring om begrensning. For eksempel hvis opplysningene er nødvendige for å forsvare våre rettigheter eller beskytte rettighetene til en annen person. Vi vil informere alle vi har utlevert opplysningene dine til om at det har blitt foretatt begrensninger. Vi vil også informere deg på forespørsel om hvem som har mottatt informasjon om at det har blitt foretatt en begrensning.

Rett til dataportabilitet. Du har rett til å be om å motta personopplysningene dine i et maskinlesbart format. Denne rettigheten gjelder personopplysninger som du har gitt oss og som behandles på grunnlag av ditt samtykke, eller hvis behandlingen er basert på avtaler med oss.

Kontaktinformasjon til AHM og vår databeskyttelsesansvarlige

Hvis du vil utøve rettighetene dine, for eksempel trekke tilbake samtykket ditt: Kontakt oss skriftlig på Add Health Media AB, Isafjordsgatan 32B, 164 40 KISTA, Sverige. For andre spørsmål kan du nå oss på +46 8 648 49 00 eller [email protected]

Hvis du ikke ønsker å motta direkte markedsføring fra oss: Du har alltid rett til å nekte å motta vår direkte markedsføring av tjenester og produkter via e-post eller vanlig post. Klikk på avregistrer deg i e-posten, eller avslutt abonnementet ved å sende et brev til adressen over.

Klager

Hvis du mener at personopplysningene dine behandles i strid med gjeldende lov, kan du sende inn en klage direkte til oss eller til det svenske datatilysnet, Datainspektionen.

Persondataansvarlig Add Health Media AB. Add Health Media AB er ansvarlig for behandling av kundenes (forbrukernes) personopplysninger, som gjøres på vegne av varemerket Add Health Media. Som behandlingsansvarlig bestemmer vi formålet med og midlene for behandlingen.

Add Health Media AB, Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige

Databeskyttelsesansvarlig Add Health Media AB. Vår databeskyttelsesansvarlige overvåker at vi overholder gjeldende lovgivning og behandler personopplysningene dine riktig. Hvis du ønsker å kontakte vår databeskyttelsesansvarlig, kan du sende en e-post [email protected]

Endring av personvernerklæring

Add Health Media AB kan endre denne personvernerklæringen. Den endres på samme måte som de generelle vilkårene og betingelsene for våre tjenester eller produkter. Vi vil også kunngjøre endringer på nettstedet vårt www.addhealthmedia.com Der finner du alle versjoner av retningslinjene. Disse retningslinjene gjelder for alle varemerker knyttet til Add Health Media AB.