Angi søkeord

Personvernerklæring

Det er viktig for oss i konsernet Curus AB (559338-8639) at du føler deg trygg på hvordan vi håndterer personopplysningene dine. Derfor er vi åpne om hvordan vi samler inn, behandler og deler den informasjonen som vi lagrer om deg. Vi selger aldri personopplysningene dine til andre selskaper.

Personopplysninger omfatter all informasjon som kan brukes til å identifisere en person. Eksempler på dette kan være grunnleggende informasjon om deg, for eksempel navn og kontaktinformasjon. Vi sørger for at personopplysningene alltid er beskyttet hos oss, og at behandlingen er i samsvar med gjeldende retningslinjer for databeskyttelse, interne retningslinjer og prosedyrer. Vi har også et personvernombud som passer på at disse reglene følges. Vær oppmerksom på at disse vilkårene gjelder fra 25. mai 2018.

Hvorfor samler vi inn informasjon?

Uansett om du er besøkende på nettstedet vårt, annonsør, leverandør eller mottak, samler Curus-konsernet (konsernet) inn informasjon for å tilby, utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Noe informasjon er også nødvendig ut fra et juridisk perspektiv, for eksempel avtale mellom konsernet og ordrer, leverandøravtale og mottaksavtale mellom konsernet og mottakene. For at vi skal kunne behandle personopplysningene må det finnes hjemmel i gjeldende lov, dvs. at det må være et rettslig grunnlag for behandlingen. For at behandlingen av personopplysningene skal være lovlig kreves det at den er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg og/eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse for konsernet.

Behandlingen av personopplysningene kan også gjøres etter en interesseavveining der konsernets interesse av å utføre en behandling av opplysninger veies opp mot din interesse av personvern siden du har gitt samtykke til behandlingen. Et samtykke gis separat, og du kan alltid trekke det tilbake ved å kontakte oss.

For å kunne levere tjenester og produkter til deg må vi behandle personopplysningene dine. Nedenfor finner du informasjon om formålene vi behandler personopplysningene dine for basert på hvilket rettslig grunnlag og hvor lenge vi lagrer opplysningene. Hvor lenge vi lagrer personopplysningene, varierer avhengig av hva de kreves til. Vi lagrer aldri opplysninger lenger enn vi må til det aktuelle formålet.

Kundeopplysninger. Kundeopplysninger er opplysninger om deg som person og som er knyttet til bestiller av bøker eller som mottaker av noen av våre venteromstjenester. Det kan være navn, personnummer og andre kontaktopplysninger. Som annonsør behandles du og går under betegnelsen kunde, og vi samler også inn nødvendige opplysninger for formålstjenlige behov knyttet til salg av annonseplass. Vi behandler kunde- og trafikkopplysninger for å kunne levere tjenester og produkter til deg, oppfylle avtaler og beskytte våre rettigheter i henhold til avtalen. For eksempel må vi kunne identifisere deg som kunde, håndtere bestillingene dine, administrere fakturaer og betalinger for tjenesten og/eller produktet, samle inn kredittinformasjon, vedlikeholde registre, feilsøke og utbedre feil, håndtere kommentarer og klager på tjenester og produkter og sikre at våre tjenester og produkter når frem til den tiltenkte mottakeren.

Rettslig grunnlag: oppfyllelse av kontrakt, juridisk forpliktelse.

Utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Vi behandler kundeopplysninger, for eksempel utvelgelse og gjennomføring av kundeundersøkelser, for å utvikle og forbedre virksomheten, tjenester og produkter som vi kan tilby deg, samt våre prosesser og metoder.

Rettslig grunnlag: berettiget interesse.

Tilby og forbedre servicen til kundene våre. Vi behandler kunde- og trafikkopplysningene. For eksempel håndterer vi sakshistorikken for å kunne tilby kundeservice, for å kunne tilby selvbetjening, gi våre ansatte opplæring og forbedre vår måte å jobbe på slik at vi alltid kan tilby deg best mulig service. Når du kontakter oss, kan kommunikasjonen mellom oss bli analysert.

Rettslig grunnlag: oppfyllelse av avtale, interesseavveining (konsernet har berettiget interesse av å kunne opprettholde en god kundeservice).

Direkte markedsføring. Vi behandler kundeopplysninger som samles inn via skjemaer eller undersøkelser for å kunne tilby deg relevante tilbud angående våre produkter og tjenester. Vi behandler trafikkdata ved å samle inn, lagre, behandle og analysere. For eksempel analyserer vi hvordan du bruker våre tjenester og produkter for å kunne skreddersy tilbud som passer deg. Markedsføring skjer f.eks. via brev og e-post.

Rettslig grunnlag: berettiget interesse (kundeopplysninger) og samtykke (aksept av utsendelser).

Oppfylle forpliktelser etter lov eller forskrift, myndighetskrav, beslutninger, forespørsler eller retningslinjer og for å kunne ivareta våre interesser. Vi behandler kundeopplysninger og trafikkdata for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov eller forskrift, myndighetskrav, beslutninger, forespørsler eller retningslinjer. For eksempel lagrer vi dokumentasjon i samsvar med regnskapsloven og loven om elektronisk kommunikasjon.

Rettslig grunnlag: rettslig forpliktelse.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Som hovedregel lagrer vi kundeopplysningene for de formålene vi har oppgitt så lenge du er kunde hos oss. Vi kan imidlertid også lagre disse opplysningene lenger for visse formål, for eksempel:

Informasjonskapsler

For å forbedre brukeropplevelsen og gi deg som besøkende tilgang til visse funksjoner. Våre informasjonskapsler lagrer ikke informasjon som navn og personopplysninger. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din av nettstedet du besøker. Informasjonskapsler gjør det for eksempel mulig å:

Du har alltid mulighet for å si nei til informasjonskapsler. For å gjøre det må du endre innstillingene i nettleseren. Vær oppmerksom på at blokkering av informasjonskapsler kan føre til at du ikke har tilgang til alle sider og funksjoner på nettstedet vårt. Det kan også svekke brukeropplevelsen din.

Hvem vi utleverer opplysningene til

Til underleverandører eller til selskaper i konsernet vårt som behandler opplysninger på våre vegne. Vi bruker underleverandører, og i noen tilfeller selskaper i eget konsern, for å kunne levere våre tjenester og produkter. Det betyr at de også trenger en del informasjon om deg som kunde. Disse partene kan imidlertid ikke bruke personopplysningene til noe annet formål enn å levere tjenesten eller produktet eller på de vilkårene vi angir.

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Hvis vi engasjerer leverandører som opererer utenfor EU/EØS, i et såkalt tredjeland for å kunne tilby tjenester og produkter og overfører personopplysningene til et tredjeland for dette formålet, sjekker vi at det enten finnes et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det landet eller at det finnes spesielle garantier for at opplysningene og rettighetene dine får nødvendig beskyttelse. Tilstrekkelige garantier kan være at overføringen styres av spesielle kontraktsklausuler som beskytter dine rettigheter, eller gjennom bindende, bedriftsinterne regler.

Dine rettigheter

I samsvar med gjeldende lovgivning har du en rekke rettigheter som lar deg motta informasjon om og ha kontroll over dine egne personopplysninger. Her angir vi dine rettigheter, og i slutten av dokumentet finner du kontaktopplysninger til konsernet som du kan bruke hvis du vil benytte deg av rettighetene.

Du har vanligvis rett til å utøve de rettighetene som angis nedenfor, helt gratis. Men hvis forespørselen er åpenbart ubegrunnet eller urimelig, kan vi enten kreve et rimelig gebyr eller velge ikke å etterkomme forespørselen. Vi vil svare på en forespørsel uten unødig forsinkelse og vanligvis innen en måned. Hvis det krever ekstra tid, eller hvis vi av en eller annen grunn ikke kan etterkomme forespørselen din, vil vi informere deg om dette. Vi kan også be om ytterligere informasjon fra deg om nødvendig for at vi skal kunne bekrefte identiteten din og sikre at det er deg og ikke noen andre som prøver å få tilgang til eller kontrollere personopplysningene.

Rett til informasjon og tilgang til egne peresonopplysninger. Du har rett til å be om bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall vil vi informere deg om hvordan personopplysningene behandles. Du har også rett til å motta en kopi av opplysningene vi behandler (et registerutdrag). Hvis du ber om flere kopier, har vi rett til å kreve et rimelig gebyr for dette.

Rett til retting. Det er viktig for oss at personopplysningene vi har om deg, er riktige. Hvis informasjonen er feil, har du rett til å kontakte oss og be om å få opplysningene rettet. Du har også rett til å be om at det legges til opplysninger hvis noe mangler, hvis dette er relevant med hensyn til formålet med behandlingen. Vi vil informere alle vi har utlevert informasjonen din til om at det er gjort en retting. Vi vil også informere deg på forespørsel om hvem som har mottatt informasjon om retting.

Rett til å bli slettet 

Du har rett til å kontakte oss for å be om at personopplysningene dine slettes:

I noen tilfeller kan vi imidlertid ikke etterkomme en forespørsel om sletting. For eksempel hvis vi er lovpålagt å lagre opplysningene. Vi vil informere alle vi har utlevert opplysningene dine til om at de skal slettes. Vi vil også informere deg på forespørsel om hvem som har mottatt informasjon om sletting.

Rett til å komme med innvendinger. Du har alltid rett til når som helst å komme med innvendinger mot at opplysningene brukes til direkte markedsføring. Det gjør du ved å kontakte oss i konsernet. Hvis du kommer med en slik innvending, vil vi ikke lenger behandle opplysningene for det formålet. Du har også rett til å komme med innvendinger mot at vi behandler opplysningene som følge av en interesseavveining. Hvis vi ikke kan vise at det finnes overbevisende berettigede grunner til behandlingen som oppveier dine grunner, skal behandlingen stoppes.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å kontakte oss og be om at behandlingen av personopplysningene begrenses, og at opplysningene da bare skal lagres av oss i følgende situasjoner:

I visse tilfeller kan vi imidlertid ikke etterkomme en begjæring om begrensning, for eksempel hvis opplysningene er nødvendige for å forsvare våre rettigheter eller beskytte rettighetene til en annen person. Vi vil informere alle vi har utlevert opplysningene dine til om at de skal begrenses. Vi vil også informere deg på forespørsel om hvem som har mottatt informasjon om begrensning.

Rett til dataportabilitet. Du har rett til å be om å motta personopplysningene i et maskinlesbart format. Denne rettigheten gjelder personopplysninger som du har gitt oss, og som behandles på grunnlag av ditt samtykke, eller hvis behandlingen er basert på avtaler med oss.

Kontaktopplysninger til Curus AB og til vårt personvernombud

Hvis du vil utøve rettighetene dine, for eksempel trekke tilbake samtykket ditt: Kontakt oss skriftlig på Curus AB, c/o Convendum, Gävlegatan 16 |Box 6019| SE-102 31 STOCKHOLM, Sverige. For andre spørsmål kan du nå oss på 08 648 49 00 eller [email protected]

Hvis du ikke ønsker å motta direkte markedsføring fra oss: Du har alltid rett til å takke nei til å motta direkte markedsføring av tjenester og produkter via e-post eller vanlig post. Klikk på avregistrer i e-posten, eller avslutt abonnementet ved å sende et brev til adressen over.

Klager

Hvis du mener at personopplysningene behandles i strid med gjeldende lov, kan du sende inn en klage direkte til oss eller til det svenske datatilsynet, Datainspektionen.

Behandlingsansvarlig i Curus-konsernet. Konsernet er ansvarlig for den behandlingen av våre kunders (forbrukeres) personopplysninger som gjøres for varemerker innen konsernet. Som behandlingsansvarlig bestemmer vi formålet med og midlene for behandlingen.

Curus AB, c/o Convendum, Gävlegatan 16 |Box 6019| SE-102 31 STOCKHOLM, Sverige.

Peresonvernombud i Curus-konsernet. Personvernombudet følger med på at vi overholder gjeldende lovgivning og behandler personopplysningene riktig. Hvis du vil kontakte vårt personvernombud, er det mulig å sende en e-post til [email protected]

Endring av personvernerklæring

Curus AB kan endre denne personvernerklæringen. Den endres på samme måte som de generelle vilkårene for våre tjenester eller produkter. Vi kommer også til å meddele endring på nettstedet vårt www.curus.se Der vil også alle versjoner av erklæringen være tilgjengelige. Denne erklæringen gjelder alle varemerker innen Curus-konsernet.